Uppdatering av Skyttekort – Viltmål

Skyttekortsutbildningen för Viltmål har nu fått en större uppdatering för att förbättras och hållas aktuell.

Skyttekortet är numera vår grundläggande säkerhets- och introduktionsutbildning i skytte och ett förkunskapskrav för våra övriga ledar- och tränarutbildningar. Utifrån detta har Skyttekortet i Viltmål fått en översyn och uppdaterats.

Uppdateringen består av tidigare opublicerat material som var tänkt till en introduktionsutbildning men som nu lagts in i Skyttekortet istället.

De tidigare introduktionsutbildningarna i Ny i skytte är nu alla sammanslagna med Skyttekorteten och borttagna.

Eric Wallberg 24-02-02