Skjutbana, Almunge JSK. Foto: Magnus Falk

Egenkontroll

Alla som ansvarar för en skjutbana har skyldighet att planera och kontrollera verksamheten. Olika regler kan gälla om det är en förening eller en "professionell" bana.
Läs mer i Miljöhandboken som du hittar i menyn till vänster.

 

Skjutbaneverksamheten hanteras som en miljöfarlig verksamhet, mest på grund av risk för spridning av miljöfarliga ämnen och buller. Verksamhet regleras främst genom MB kap 2 och 9. Kontroll av verksamheten vid skjutbanor innebär att föreningen (verksamhetsutövaren) skall känna till och uppskatta hur mycket miljöfarliga ämnen som hanteras i verksamheten och vilka ämnen som sprids till miljön, om kulfång läcker miljöfarliga ämnen, PAH på hagelbanor, hur buller från verksamheten påverkar nära belägna bostadsfastigheter, avfallshantering etc.

 

Nedan hittar du dokument med mall för egenkontroll samt tillhörande instruktion.

 

Instruktion till mall för egenkontroll på skjutbana (pdf)

Mall för egenkontroll (word)

Mall för egenkontroll - gevär och pistol (word)

Senast uppdaterad: 23-05-25 av Björn Bergström