Valberedning

Ordförande
Ulla Samuelsson
070-325 75 14
u.samuelsson.033@telia.com


Vice ordförande
Lars Björk
070-330 06 79
lars.bjork@jagareforbundet.se

Ungdomsrepresentanter
Simon Sandén
Anna Grönlund

Sektionsrepresentanter valberedningen
Gevär: Bert-Ove Hägglund
Lerduva: Jesper Brengdahl
Pistol: Zenitha Bjuhr
Viltmål: Jenny Berlin

För kontaktuppgifter se respektive sektions sida.


 

Senast uppdaterad: 22-11-01 av Richard Gardt