Förbundschef och kansli

Förbundskansliet jobbar med en rad olika arbetsuppgifter kopplat till medlemsservice, exempelvis:

 • Dagliga samtal med föreningar i vår rörelse avseende föreningsadministration, bidrag, skjutbanesäkerhet, vapen- och miljöfrågor. 
 • Politiskt påverkansarbete i frågor som berör skyttesporten. 
 • Idrottsligt påverkansarbete i frågor som berör skyttesporten. 
 • Kommunikation i form av SvSF:s hemsida, producerar webb-tv m.m.
 • Stöttning i utbildning av tränare och ledare i den svenska skyttesporten. 
 • Administrerar Projektstöd och andra bidrag. 
 • Administrerar skyttekort och tävlingslicenser. 
 • Framtagande och försäljning av utbildningsmaterial. 
 • Sprider information om skytte och tar fram informationsmaterial som föreningar kan använda. 
 • Sköter kontakten med förbundets Skyttegymnasium i Sävsjö och Strömsund. 
 • Anmälan av elitskyttar till internationella tävlingar. 
 • Kontakt med Försvarsmakten och MSB.
 • Arbetar med centrala avtal som är av nytta för alla föreningar.


Senast uppdaterad: 22-09-05 av Administrator