Föreningsavgift

Föreningarnas årsavgift fastställs vid förbundsmötet och är för närvarande 1500 kronor per medlemsförening. Årsavgiften är obligatorisk för alla medlemsföreningar i SvSF och ska vara betald senast sista januari.

Medlemskapet ger föreningen möjlighet att påverka distriktets och även förbundets kortsiktiga och långsiktiga verksamhet. Föreningen kan också ta del av ekonomiskt stöd och hjälp med rådgivning ang. bl.a. miljöfrågor, skjutbanans säkerhet samt utbildningar m.m.

Här kan du läsa vad som ingår i medlemskapet

 

Betalning av föreningsavgiften sker till SvSF:s bankgirokonto 834-7718. Betalning kan även ske via Swish 123 150 87 79. Uppge föreningens namn på inbetalningen. 


Öppna upp Swish och klicka på Skanna QR

 


 

Senast uppdaterad: 23-05-12