Huvudpartners

  • Lapua

  • Craft

  • Svenska Spel

Miljöarbete

Svenska Skyttesportförbundet jobbar aktivt med miljön utifrån vår miljöpolicy. Organisationen ska jobba för ett långsiktigt hållbart samhälle och därmed aktivt arbeta för att minska sin miljöpåverkan. Mer om detta står i vår Miljöpolicy.

Vitbok - om bly i kulfång

Den samlade skytterörelsen genomförde tillsammans med FOI en studie om bly i kulfång år 2008.
Denna går att läsa här
Kontrollprogram för kulfång


Miljökonsult som stöd till föreningar

Det blir mer och mer vanligt att föreningar ställs inför miljörelaterade problem (buller, blyförelägganden etc). Som en hjälp i dessa fall anlitar SvSF, tillsammans med SPSF, numera Melker Skoglund som miljökonsulent.

I Melkers uppgift ingår att bistå föreningarna via e-post eller telefon med enklare rådgivning som för våra föreningar är gratis. Behövs mer omfattande rådgivning bekostas det av föreningen.

Kontakta Melker så fort som möjligt om ni råkar ut för miljörelaterade problem. Ju tidigare han kopplas in desto större möjlighet att lösa problemet.

Kontaktuppgifter:
Melker Skoglund Miljö- och jaktkonsult
E-post: mskoglund.miljokonsult@gmail.com eller telefon: 070-225 48 02


Egenkontroll
Alla som ansvarar för en skjutbana har skyldighet att planera och kontrollera verksamheten. Olika regler kan gälla om det är en förening eller en "proffisionell" bana. På sidan SäkB kan du läsa mer.Blandad miljöinformation
Kanske kan er förening få svar på er miljörelaterade fråga i någon av de följande artiklarna. Här nedan finns vår förre miljökonsult Janne Kjellssons samlade information om diverse miljörelaterade frågor som berör föreningar och skjutbanor, och ni hittar också vår folder Så rengörs skjutbanan.

Miljöinfo - Skottbuller, bullerdämpning och bullerdämpande material
Miljöinfo - Skottbuller, bullerdämpning BILAGA skiss skjuthall älgbana

Miljöinfo - Efterbehandling och sanering
Miljöinfo - Hantering av avfall vid skjutbanor
Miljöinfo - Risker vid bullerdämpade skjuthallar
Miljöinfo - Skyttet och miljöbalken
Miljöinfo - Vad krävs vid nybyggnad eller utökning av en skjutbana
Miljöinfo - Ventilation inomhusskjutbanor 2013
Miljöinfo - Miljöteknisk undersökning av skjutbanan

Miljöinfo - Så rengörs skjutbanan


Melker Skoglund
Melker Skoglund Miljö- och jaktkonsult
Senast uppdaterad: 22-11-24 av Eric Wallberg