Miljöarbete

Svenska Skyttesportförbundet jobbar aktivt med miljön utifrån vår miljöpolicy. Organisationen ska jobba för ett långsiktigt hållbart samhälle och därmed aktivt arbeta för att minska sin miljöpåverkan. Mer om detta står i vår Miljöpolicy.

Vitbok - om bly i kulfång

Den samlade skytterörelsen genomförde tillsammans med FOI en studie om bly i kulfång år 2008.
Denna går att läsa här
Kontrollprogram för kulfångBlandad miljöinformation
Kanske kan er förening få svar på er miljörelaterade fråga i någon av de följande artiklarna. Här nedan finns vår förre miljökonsult Janne Kjellssons samlade information om diverse miljörelaterade frågor som berör föreningar och skjutbanor, och ni hittar också vår folder "Så rengörs skjutbanan".

Miljöinfo - Skottbuller, bullerdämpning och bullerdämpande material
Miljöinfo - Skottbuller, bullerdämpning BILAGA skiss skjuthall älgbana

Miljöinfo - Efterbehandling och sanering
Miljöinfo - Hantering av avfall vid skjutbanor
Miljöinfo - Risker vid bullerdämpade skjuthallar
Miljöinfo - Skyttet och miljöbalken
Miljöinfo - Vad krävs vid nybyggnad eller utökning av en skjutbana
Miljöinfo - Ventilation inomhusskjutbanor 2013
Miljöinfo - Miljöteknisk undersökning av skjutbanan

Miljöinfo - Så rengörs skjutbanan


Melker Skoglund
Melker Skoglund Miljö- och jaktkonsult
Björn Bergström
Björn Bergström Anläggningsrådgivare
Janine Kettels
Janine Kettels Vice Ordförande, internationella relationer
Senast uppdaterad: 24-01-19 av Björn Bergström