Lathund fysisk utbildning

Lathunden är anpassad utifrån fysiska utbildningar med våra breddtränare (utbildare) som utbildar Föreningstränare (Steg 2) och i vissa fall även Steg 1 - Ledare. Här kan ni se en checklista/turordning för arrangör, deltagare och breddtränare (utbildare) vid en utbildning.

 

Arrangör

Föreningar kan själva arrangera utbildningar eller på uppdrag från distriktet. Arrangören står för det praktiska runt utbildningen.

 • Kontakta Breddtränare (utbildare) och boka in ett lämpligt datum
 • Boka lokal och planera ev. förtäring m.m.
 • Lägg en budget
 • Kontakta Eric Wallberg (Utbildningsansvarig) för utbildningsmaterial, kursintyg, registrering m.m.
 • Om en/flera föreningar arrangerar själva är det bra att även kontakta distriktet som kan stötta på olika sätt och sprida inbjudan
 • Publicera inbjudan
  • Om ni önskar större spridning kontakta Eric Wallberg för publicering på sektionens hemsida, SvSF:s sociala medier m.m.
 • Genomför utbildningen tillsammans med Breddtränaren (utbildaren)
 • Arrangören eller Breddtränaren skickar deltagarlistan till Eric Wallberg
  • Kansliet registrerar och återrapporterar utbildningen om arrangören inte redan gjort det
Lägg en budget

Det som ska ingå i budgeten är kostnader som krävs för att genomföra utbildningen, t.ex:

 • Lokalhyra
 • Förtäring
 • Övrigt
 • Sätt en deltagaravgift med målet att budgeten ska gå (+/-0:-)

 

Deltagaren

Efter utbildningen kan deltagaren eller deltagarens förening ansöka om bidrag:

 • Sök bidrag i IdrottOnline som ersättning för anmälningsavgiften
 • Återrapportera i IdrottOnline
 • Vid frågor, kontakta SvSF:s Föreningsutvecklare:

 

Förening med deltagande medlem
 • Anmäl deltagande till arrangören
 • Sök projektmedel (bidrag) i IdrottOnline för utbildningens deltagaravgift
 • Deltagaren genomför utbildningen
 • Återrapportera i Idrottsmedel-modulen i IdrottOnline och bifoga fakturan för deltagaravgifterna
 • Få bidraget utbetalat till bank- eller postgiro

 

Breddtränaren (utbildaren)
 • Kom överens med arrangören om när utbildningen ska hållas
 • Ta kontakt med Eric Wallberg (Utbildningsansvarig)
  • Vem gör vad med rapportering, kursintyg m.m.?
  • Blanketter för ersättning fås av Eric Wallberg eller finns att hämta i Utbildningsportalen
 • Genomför utbildning
 • Breddränaren eller arrangören skickar deltagarlista till Eric Wallberg
 • Skicka blankett till kansliet för idrottsersättning/arvode och reseersättning

 

Se lathunden som PDF

 


Eric Wallberg
Eric Wallberg Utbildningsansvarig samt digitalisering
Alexander Carlsson23
Alexander Carlsson Föreningsutvecklare / RIG- och NIU-ansvarig
Erika Öhrling
Erika Öhrling Föreningsutvecklare
Senast uppdaterad: 24-02-15 av Eric Wallberg