Landets och distriktens indelning

Svenska Skyttesportförbundet består av 20 specialdistriktsförbund (SDF) som i stort sett följer länsgränserna.

Varje förening tillhör ett distrikt enligt nedan.

Inom varje distrikt genomför resp SDF utbildningar och tävlingar.

 


Inom pistolsektionen finns fler indelningar, bl.a i regioner.
Dessa finns här


När distrikt anges med en förkortning, i vilket sammanhang som helst, ska dessa förkortningar användas:

Blekinge, Bl
Dalarnas, Da
Gotlands, Go
Gävleborg, Gä
Hallands, Ha
Jämtland-Härjedalens, Jä
Norrbottens, No
Skånes, Sk
Smålands, Sm
Stockholms, St
Södermanlands, Sö
Upplands, Up
Värmlands, Vä
Västerbottens, Vb
Västergötlands, Vg
Västernorrlands, Vn
Västmanlands, Vm
Västsvenska, Vs
Örebro läns, Ör
Östergötlands, Ös


 

Senast uppdaterad: 23-01-16