Huvudpartners

  • Lapua

  • Craft

  • Svenska Spel

Landets och distriktens indelning

Svenska Skyttesportförbundet består av 20 specialdistriktsförbund (SDF) som har till uppdrag att sköta förbundets verksamhet lokalt.

Varje förening tillhör ett distrikt enligt nedan.

Här är en mer detaljerad sida med länkar till distrikten. Länk- skapas när sidan skapats

Regionindelningar finner du här

SDF indelning


När distrikt anges med en förkortning, i vilket sammanhang som helst, ska dessa förkortningar användas:

Blekinge, Bl
Dalarnas, Da
Gotlands, Go
Gävleborg, Gä
Hallands, Ha
Jämtland-Härjedalens, Jä
Norrbottens, No
Skånes, Sk
Smålands, Sm
Stockholms, St
Södermanlands, Sö
Upplands, Up
Värmlands, Vä
Västerbottens, Vb
Västergötlands, Vg
Västernorrlands, Vn
Västmanlands, Vm
Västsvenska, Vs
Örebro läns, Ör
Östergötlands, Ös


 

Senast uppdaterad: 22-12-05