Förvaring av vapen

På polisens hemsida kan du läsa om hur du som har tillstånd att inneha skjutvapen ska förvara ditt vapen när det inte används. Förvaringsutrymmet ska vara godkänt eller uppfylla motsvarande krav.

När skjutvapnet inte används måste det förvaras i ett godkänt säkerhetsskåp som uppfyller specifika krav. Polisen kan även ställa högre krav på förvaringen beroende på antal vapen eller om de är särskilt farliga.

polisens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för dig som privatperson eller förening. Gå in och läs på sidan och se så att du/föreningen uppfyller rätt krav.

Du kan bl.a. läsa om:

  • Förvaring av effektbegränsade skjutvapen, pluggade vapen och vapendelar
  • Förvaring av vapen vid jakt eller tävling
  • Förvaring av vapen hos annan person (ansökningsblankett)
  • Förvaring av egna vapen
  • Självständig transportör, godsbefordran


 

Senast uppdaterad: 24-01-26 av Richard Gardt