Säkerhetsbestämmelser Civilt Skytte


Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte (SäkB)
innehåller bestämmelser för säkerheten vid allt skytte på civila banor och i fältskytteterräng, alltså bland annat regler för hur skjutbanan ska se ut rent säkerhetsmässigt. SäkB är även ett redskap för Polismyndigheten som har till uppgift att besiktiga banor.

Den senaste utgåvan av SäkB gäller från och med 2020-01-01 och ersätter alla tidigare utgåvor. 

SäkB kan beställas via SvSF:s kansli samt läsas på vår hemsida. Ordinarie pris för den tryckta varianten är 200 kr, medan våra medlemsföreningar betalar 100 kr.FÖR TILLFÄLLET FINNS INGA TRYCKTA VERSIONER AV SÄKB2020.
Vi inväntar polisens tolkningar innan vi trycker upp utgåvan.

För att beställa, läs mer här.

Eventuella ändringar och tillägg kommer att hittas i nätupplagan.

Här finns mer att läsa

Säkerhetsbestämmelser Civilt Skytte 2020

Kap 2 i SäkB 2015 som ännu gäller vid besiktning av skjutbana

Rekommendationer för inomhusskjutbana

Informationsbladet om kulfång i vitboken

Kontrollprogrammet för kulfång

Vår trygghet är mitt ansvar!


EN SÄKER SKJUTBANA - INFÖR BESIKTNING OCH SÄSONGSSTART

För att våra skjutbanor ska vara säkra både för oss själva och omgivningen samt underlätta vid en besiktning har SvSF tagit fram en inspelad föreläsning i "En säker skjutbana" med Michael Normann.

Under föreläsningen går Michael igenom hur vi ska få till säkra skjutbanor och fokuset ligger framförallt på kapitel 2 ”Skjutning på skjutbana” i SäkB. Ni får även konkreta tips på vad man ska tänka på inför Polismyndighetens besiktning av skjutbanor.

Materialet som Michael går igenom under föreläsningen finns att ladda hem här i PDF-format.

MER INFORMATION
Här hittar du kontaktuppgifter till utbildade rådgivare i säkerhets- och anläggningsfrågor.


 

Senast uppdaterad: 24-01-19