Arrangera utbildningar

De utbildningar som genomförs fysiskt kräver en arrangör som ansvarar för de praktiska delarna med inbjudan, budget, lokal, förtäring osv. Oftast är det föreningar eller distrikt som arrangerar en utbildning. Vem som håller i själva utbildningen varierar beroende på vilken typ av utbildning det gäller.

 

Skyttekort

Skyttekortsutbildningar arrangeras av föreningar eller distrikt tillsammans med en examinator, t.ex. vid praktiska kompetensprovet för Pistol.

Läs mer på Gå en skyttekortsutbildning

 

Föreningstränare (Steg 2)

Föreningar kan själva arrangera utbildningen eller på uppdrag från distriktet tillsammans med breddtränare (utbildare) som håller i själva utbildningen.

Kansliet kan hjälpa till med administrationen kring utbildningen, t.ex. publicering av inbjudan och registreringen av utbildningen i IdrottOnline osv.

Vill ni utbilda medlemmar till Föreningstränare? Kontakta då er distriktsstyrelse, en breddtränare eller kansliet. För utbildningar tillsammans med en breddtränare finns en lathund för arrangör, breddtränare och deltagare.

 

Domare

Domarutbildningarna genomförs av respektive sektion och annonseras på deras egna hemsidor samt på SvSF:s utbildningssida.

 


Eric Wallberg
Eric Wallberg Utbildningsansvarig samt digitalisering
Senast uppdaterad: 24-02-15 av Eric Wallberg