Arrangera tävling

Att arrangera tävlingar är spännande, utvecklande och uppskattat av skyttar.

Föreningar med tävlingsverksamhet syns oftare än andra i media och kan på så sätt locka nya skyttar till sporten. Det är också ett bra argument vid kontakter med resp kommun och sponsorer att föreningen har en aktiv verksamhet som lockar skyttar från ett större område.


I dokumentet "Allmänna Bestämmelser" finns regler för hur tävlingar ska gå till.
Där står bl.a när domare är ett måste, när tävlingarna ska publiceras på IndTa, vad som gäller för skyttar från andra länder och vilka regler som finns för att rekord ska gälla mm.
Hur tävlingsmomenten går till står i resp. regelverk.

Varje sektion har viss möjlighet att tolka och anpassa dessa regler till verksamheten. På deras hemsidor kan finnas lathundar för tävlingsmomenten, information om hur en bana kan byggas för att vara effektiv, tids-schema för grenar med många skjutlag och vad man behöver tänka på vid planeringen av tävlingarna  mm. För att se dessa följ länkarna nedan.


Att arrangera mästerskap skiljer sig lite från att arrangera en annan tävling, men största skillnaden är administrativ och vem som är ansvarig. Tävlingsmomenten är samma, även om det ofta är fler deltagare.

I "Allmänna Bestämmelser" står reglerna för mästerskap. Kort kan man säga att resp sektion är ansvarig för att SM arrangeras enl gällande regler, men de kan lägga ut tävlingen på ett distrikt eller en förening. Sektionen ansvarar också för att utse vissa funktionärer, bl.a. ordföranden i juryn.

För DM ansvarar resp distrikt men de kan uppdra till en förening att genomföra tävlingen.


Allmänna bestämmelser

Domarutbildning

Godkända SM-och DM-grenar

Reglementen

Skyttekort

SäkB

Tävlingskalender

Gevär

Lerduva

Pistol

Viltmål


För föreningar som idag inte har tävlingsverksamhet finns det mycket erfarenhet inom skyttet att ta del av. Vana skyttar kan mycket, många funktionärer har stor kunskap om planering och genomförande.

Några frågor som kommit upp

Vi har inte en tillräckligt bra/stor bana.
Tävlingar sker på en stor mängd olika banor, allt från den lilla banan utanför byn till stora banor godkända för VM o OS.

Men det som efterfrågas är rättvisa tävlingar, att alla skyttar behandlas lika och kan prestera på samma villkor. Med en mindre bana får man kanske begränsa antalet deltagare, det är upp till arrangören och det anges i inbjudan.

Vi kan inte tillräckligt mycket för att ha en tävling.
Detta kan man råda bot på. Gör studiebesök hos någon förening som har tävling. Du kan delta men ändå vara uppmärksam på hur de arbetar. Eller du kan vara på plats och observera, det är ofta uppskattat av funktionärerna på tävlingen att deras arbete syns och de har massor av tips att dela med sig av.

Be funktionärer i andra föreningar om råd för de funktionärsposter där ni känner er osäkra. Ert SDF kan hjälpa er att komma i kontakt med erfarna personer.

En bra grund till att arrangera tävlingar är att gå en domarutbildning som minskar osäkerheten av tävlingsmomentet. Du hittar utbildningarna via utbildningsportalen.

Och komihåg - att vara envis o uthållig ger resultat.
En tävling som återkommer regelbundet (månad, år) har stora förutsättningar att lyckas.


Senast uppdaterad: 24-01-22 av Richard Gardt