Om Svenska Skyttesportförbundet

Skyttesporten är en av världens största individuella idrotter och utövas i de flesta länder, och har funnits med i det olympiska programmet sen Aten 1896.

Svenska Skyttesportförbundet, SvSF, och de ca 100 000 medlemmarna i drygt 1000 föreningar, är medlemmar i Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och de Europeiska och Internationella Skytteförbunden och är också en frivillig försvarsorganisation.

Verksamhetsidé för SvSF:

  • Vi arbetar för skyttet som en idrott med samhällsansvar där alla kan delta på sina villkor.
  • Vi verkar för skytte som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik elit.
  • Vi tillvaratar olika grenars intressen varvid stor variation ska råda.

Värdegrund för SvSF:

  • Glädje och gemenskap
  • Ansvar
  • Rent spel
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med

SvSF bedriver sin verksamhet enligt dokumentet Skyttesporten Vill.

Alla kan vara med

Skytte är en av få idrotter där alla kan tävla mot varandra på samma villkor - killar och tjejer, ung som gammal, funktionsnedsatt eller ej, elit mot motionär. Eller bara mot sig själv.

Visst är egenskaper som lugn, harmoni och koncentrationsförmåga bra att ha. Men att ha roligt, stark vilja, brinnande intresse att lära sig mer är kanske ännu viktigare för att lyckas på skjutbanan.


Samverkande organisationer

Svenska Skyttesportförbundet bedriver samarbete med andra organisationer och skytteorganisationer. Här följer en kort presentation från några av dem.

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)
SPSF är en frivillig försvarsorganisation och är riksorganisation för landets nationella pistolskytteföreningar/klubbar. SPSF har till uppgift att befrämja och utveckla skyttet med pistol och revolver, samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa vapen.

Svenska Parasportförbundet
Bildades 1969 och tillhör Riksidrottsförbundet. Svenska Parasportförbundet är ett idrottsförbund för personer med någon typ av funktionsnedsättning som rörelsehinder, synnedsättning, utvecklingsstörning. Ett "riksidrottsförbund" med arton egna idrotter och samarbete med ytterligare arton specialidrottsförbund som har idrott för personer med funktionsnedsättning integrerad i det egna förbundets verksamhet. Svenska Parasportförbundet arbetar efter målet att personer med funktionsnedsättning skall ha samma möjlighet som alla andra att välja att idrotta. 

Stiftelsen Skolskyttefrämjandet
1868 bildades Skolskyttefrämjandet som en förening för att främja de obligatoriska vapenövningar som skolpojkar skulle ta del av. I dag är Skolskyttefrämjandet en stiftelse som har till uppgift att stödja skyttet som skolidrott. Den största satsningen är Skol-SM som årligen arrangeras i september månad i ledning av SvSF.


 

Senast uppdaterad: 23-02-13 av Richard Gardt