Förbundsstyrelse

Post till styrelsen skickas till Svenska Skyttesportförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm.

Bo Ohlsson
Bo Ohlsson Ordförande
Johan Carlson
Johan Carlsson Vice ordförande
Janine Kettels
Janine Kettels Vice Ordförande, internationella relationer
Kattis Anderssson
Kattis Andersson Ledamot
Margareta Ekberg
Margareta Ekberg Emilsson Ledamot
Lars Erik Bjuhr
Lars Erik Bjuhr Ledamot
Lucia Ter Harkel Cr
Lucia Ter Harkel Ungdomsrepresentant
Erika Lannstrom
Erika Lännström Ungdomsrepresentant
Mikael Svensson
Mikael Svensson Representant för gevärsektionen
Emma Wallerstrom
Emma Wallerström Representant för gevärssektionen
Maria Jermolin Cr
Maria Jermolin Representant för pistolsektionen
Mattias Thomsson
Mattias Thomsson Representant för pistolsektionen
Hellen Andersson
Hellen Andersson Representant för lerduvesektionen
Bertil Nilsson Cr 2
Bertil Nilsson Representant för lerduvesektionen
Patrik Wilhemsson
Patrik Wilhelmsson Representant för viltmålssektionen
Lisa Kiderud
Lise-Lotte Kiderud Representant för viltmålssektionen