Visa föreningens medlemsuppgifter för SvSF

Hösten 2017 gjorde RF en förändring i IOL, vilket innebar att alla föreningar gavs tre alternativ avseende om föreningens medlemsuppgifter ska visas för SvSF. De tre valen är: 

  • ”Läs och ändra”
  • ”Endast läsa”
  • ”Nej”

Grundinställningen är ”Nej” vilket kan skapa bekymmer för enskilda föreningsmedlemmar då kansliet inte kan hjälpa dem med att uppdatera kontaktuppgifterna. T.ex. när medlemmen kontaktar kansliet för att kunna logga in i tävlingskalendern men först behöver ändra sin mailadress i IOL.
Vid ”Nej” kan kansliet inte komma åt några uppgifter om föreningen utan endast se den officiella mailadressen. Det innebär att alla centrala utskick går till den mailadressen. Det är därför en stor fördel för föreningen att ändra inställningen från ”Nej” till ”Läs och ändra”. Det ger föreningen och dess medlemmar möjlighet att få support från kansliet och underlättar utskick av föreningsinformation.

Gör gärna föreningens huvudadministratör uppmärksam på den här informationen, ändringen är enkel att göra i IOL.

Här hittar ni en enkel guide som föreningens huvudadministratör kan följa för att ändra inställningen.

 


Senast uppdaterad: 23-01-13 av Eric Wallberg