Visa föreningens medlemsuppgifter för SvSF

För att SvSF:s kansli ska kunna se och hjälpa medlemmarna vid frågor eller problem behöver föreningens huvudadministratör i IdrottOnline (IOL) tillåta att medlemsuppgifter visas för Skyttesport. Det krävs också för att medlemsuppgifterna ska kunna exporteras till t.ex. Tävlingskalendern (IndTA).

Inställningen kan bara ändras av föreningens huvudadministratörer i IOL. Om föreningen behöver hjälp med behörighet till huvudadministratörer kontaktar ni IdrottOnline Support, läs mer om att redigera huvudadministratör.

 

De tre olika alternativen för medlemsuppgifter

Föreningen har tre olika alternativ för hur medlemsuppgifter ska visas för Skyttesport. De tre är: 

  • ”Nej”
  • ”Endast läsa”
  • ”Läsa och ändra”

Grundinställningen är ”Nej”. Detta innebär att Skyttesport inte kan se, redigera eller exportera medlemmarnas personuppgifter.

”Endast läsa” innebär att medlemsuppgifterna kan exporteras och SvSF:s kansli kan se men inte redigera uppgifter i IOL.

”Läsa och ändra” är det val som rekommenderas då uppgifterna kan exporteras och SvSF:s kansli kan hjälpa medlemmarna med att redigera kontaktuppgifter.

Här finns instruktioner för föreningens huvudadministratör om hur denna inställning ändras.

 


Senast uppdaterad: 23-11-30 av Eric Wallberg