Utbildningar

SvSF erbjuder utbildningar för skyttar, ledare och tränare som kvalitetssäkrar medlemmar på alla nivåer i vår organisation. På så sätt kan verksamheten bedrivas på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Våra utbildningar bygger på varandra och deltagaren förväntas ha de kunskaper som gås igenom i de föregående utbildningarna.

Arbetet med att ta fram nya utbildningar och uppdatera befintliga sker löpande och leds av en utbildningsgrupp där Eric Wallberg, utbildningsansvarig på kansliet, är kontaktperson. Utbildningsgruppen ansvarar för upplägget och de gemensamma delarna medans sektionerna ansvarar för det sektionsspecifika utbildningsmaterialet.

Flera av utbildningarna sker helt digitalt i Utbildningsportalen, digitaliseringen är en av SvSF:s satsningar mot idrottens Strategi 2025 för att öka tillgängligheten.

 

Utbildningsstrategi

Syftet med SvSFs Utbildningsstrategi är att förverkliga visionen "Skytte i världsklass" genom att:

  • på alla nivåer utbilda kvalitetssäkrade och verksamma skyttar, ledare och tränare
  • tillvarata befintlig kompetens bland nutida skyttar och ledare
  • utbildningarna är lättillgängliga för alla och underlättas genom löpande digitalisering

Målet är att all utbildning skall vara:

  • kvalitetssäkrad
  • spårbar
  • hållbar över tid

 


Senast uppdaterad: 24-02-02 av Eric Wallberg