Tävlingslicens

Vad är tävlingslicens?

Tävlingslicensen är en obligatorisk individuell avgift för alla skyttar fr.o.m. det år man fyller 15 år och deltar i tävling inom Svenska Skyttesportförbundet där två eller flera föreningar deltar, med vissa undantag* i Allmänna bestämmelser 1.1.1. Deltagande i skytte utan tävlingsarrangör (träning, prova-på mm) kräver inte tävlingslicens.

Tävlingslicensen gäller för ett kalenderår (1 januari-31 december), den 1:a december varje år öppnas det upp för köp av nästkommande års tävlingslicens.

Det är skyttens ansvar att ha giltig (betald) licens vid tävling, licensen gäller för de grenar som skytten har Skyttekort. Saknas licens kan disciplinpåföljd utdelas - varning, diskvalifikation.

För den som deltar i någon form av Riksmästerskap eller SM gäller krav på tävlingslicens fr.o.m. det år man fyller 13 år.

För att få tillgodoräkna sig ett resultat i respektive grens rankingsystem krävs giltig tävlingslicens.

Arrangören av en tävling får i underlagen från IndTa uppgift på skyttarnas innehav av tävlingslicens. Något fysiskt bevis på innehav av tävlingslicensen utfärdas inte, men har licensen betalts kort tid före en tävling rekommenderas att ta med en kopia på inbetalningen.
Saknas licensen vid anmälan till tävling får anmälaren ett meddelande om det direkt i IndTa, men observera att anmälan går igenom och att licensen måste betalas innan matchstart.

För skyttar som på egen bekostnad och planering deltar i tävlingar utanför Sverige gäller tävlingslicensen som sanktion för deltagande. Se Tävla utomlands.

Vad krävs för att lösa tävlingslicens?
Du ska:

 • vara medlem i en förening som är medlem i Svenska Skyttesportförbundet.
 • finnas registrerad med fullständigt personnummer i föreningens medlemsregister i IdrottOnline, och därmed ha tilldelats ett IID-nummer.
 • ha Skyttekort för de grenar du vill tävla i.

 

Köpa tävlingslicens

Enskild skytt kan köpa licens till sig själv medans föreningens administratör kan köpa licens till alla föreningens medlemmar.

Vad kostar tävlingslicensen?
Årskostnaden för tävlingslicensen är kopplat till din ålder.
En tävlingslicens kostar 300 kr från och med året du fyller 22 år. Från och med året du fyller 15 år till och med året du fyller 21 år kostar en tävlingslicens 150 kr.

Avgiften för tävlingslicensen går oavkortat till den sektion man köpt licens inom (Gevär, Lerduva, Pistol eller Viltmål) och är en viktig inkomstkälla för sektionens arbete.

Du kan betala licensen på tre  sätt:

 1. Tävlingskalendern (IndTA)
  Snabbast och enklaste sättet att lösa tävlingslicens är genom tävlingskalendern (IndTA).
  Logga in i kalendern och klicka sedan på ditt namn, välj därefter "Licenser" och "Köp tävlingslicens". Om du har ett Skyttekort blir tävlingslicensen godkänd omedelbart.
  Här kan du läsa mer om hur du skapar ditt konto i Tävlingskalendern
 2. Swish
  Betala din Tävlingslicens till nr: 123 404 05 15, ange IID-nummer eller personnummer och vilken sektion det gäller, Gevär, Lerduva, Pistol eller Viltmål (G, L, P eller V). Avgiften går oavkortat till sektionen. Om du har skyttekort i flera discipliner och inte väljer en sektion vid betalning, så väljer vi åt dig.
 3. Bankgiro: 834–7718, ange samma information som angivet ovan.


Du kan se ditt IID-nummer i tävlingskalendern:
Föreningen kan också hjälpa dig ta fram IID-numret. 

Om du stöter på några problem går det bra att kontakta kansliet.


Tävlingsarrangörer ser att du har tävlingslicens. 
Tävlingsarrangörer kommer liksom tidigare att kunna ta del av vem som har tävlingslicens genom att detta uppdateras löpande i tävlingskalendern. Du som skytt behöver inte ha med dig något fysiskt bevis till tävlingen, men om du nyligen har betalat licensen via bankgiro eller Swish och ska tävla, rekommenderar vi dig att ta med ett kvitto på inbetalningen.


 

Föreningar som saknar möjlighet att betala med kort kan betala med faktura. Skicka ett mail till office@skyttesport.se med samtliga skyttars IID-nummer och födelseår samt sektion (Gevär, Lerduva, Pistol eller Viltmål) och föreningens namn och mailadress dit fakturan skickas. När utskickad faktura är betalad godkänner vi licenserna. 

Självklart måste skyttarnas skyttekort redan finnas registrerade i tävlingskalendern.

*Undantag från kravet på tävlingslicens, Allmänna bestämmelser 1.1.1:
Svenska Ungdomscupen (luftpistol) och Skol-SM (gevär 6,5 och korthåll) samt på föreningsnivå: Skyttiaden (luftgevär), Värmlandsserien (kpist) och Svenska Dagbladets riksskyttetävling (gevär 6,5 och korthåll). Förbundsstyrelsen får godkänna undantag för andra rekryteringsarrangemang.

För AK4 gäller generellt undantag, då verksamheten baseras på samverkan med Hemvärnet.

 


Senast uppdaterad: 23-11-10