Strömsund (NIU)

Skyttegymnasiet i Strömsund är en Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) som drivs av Hjalmar Strömerskolan med inriktning mot pistol, gevär och viltmål. Verksamheten har funnits sedan 1980.

 

Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU)

Här får du möjlighet att elitsatsa på din idrott samtidigt som du läser en gymnasieutbildning. Som elev läser du på ett av Hjalmar Strömerskolans gymnasieprogram och läser upp till 700 p. av ämnet specialidrott. Ämnet specialidrott består av kurserna Idrottsspecialisering 1-3, Tränings- och tävlingslära 1-3 och Idrottsledarskap. Du kommer ha lektioner/träningar både dagtid och kvällstid under ledning av två legitimerade specialidrottslärare.

Strömsunds kommun har som ambition att teckna samverkansavtal med NIU-elevernas hemkommuner (gäller de elever som kommer från annan kommun än Strömsund) för att ge eleven rätt till förstahandsmottagning och inackorderingsstöd.

Som elev bor du på elevhemmet Sörgård. Här har du ett eget rum, gemensamma utrymmen och äter mat som lagas på plats. Personalen finns där dygnet runt.

 

Strömerhallen

Eleverna på Skyttegymnasiet har fri tillgång till skjuthallen, Strömerhallen, som är utrustad med elektroniskt markeringssystem på 10, 25 och 50 m. I hallen finns också teorisal, omklädningsrum, vapenvårdsrum och kontor för tränarna. Ca. sex kilometer från skolan finns även tillgång till utomhusbanor på 25, 50 och 300 m dit tränarna ordnar transport. 

Från elevhemmet är det fem minuters promenad till både Strömerhallen och Hjalmar Strömerskolan. I nära anslutning till elevhemmet finns även sporthall, simhall, styrketräningslokal, ishall och motionsspår.

Läs mer om Skyttegymnasiet på Hjalmar Strömerskolans hemsida och i deras broschyr.

Följ Skyttegymnasiet i Strömsund på Facebook.

 


Senast uppdaterad: 22-11-07 av Richard Gardt