Miljökonsult som stöd till föreningar

Det blir mer och mer vanligt att föreningar ställs inför miljörelaterade problem (buller, blyförelägganden etc.). Som en hjälp i dessa fall anlitar SvSF, tillsammans med SPSF, numera Melker Skoglund som miljökonsulent.

I Melkers uppgift ingår att bistå föreningarna via e-post eller telefon med enklare rådgivning som för våra föreningar är gratis. Behövs mer omfattande rådgivning bekostas det av föreningen.

Kontakta Melker så fort som möjligt om ni råkar ut för miljörelaterade problem. Ju tidigare han kopplas in desto större möjlighet att lösa problemet. Se kontaktuppgifter till Melker Skoglund nedan.


 

Melker Skoglund
Melker Skoglund Miljö- och jaktkonsult
Senast uppdaterad: 22-12-20 av Björn Bergström