Ansök om inträde för förening

Vill din förening söka om inträde till Svenska Skyttesportförbundet och bli en del av Riksidrottsförbundet? Läs igenom vad som krävs, och klicka sedan på länken längst ner på sidan. 

Svenska Skyttesportförbundet har idag över 1000 föreningar, de allra flesta av dessa är små föreningar med få medlemmar. SvSF ser helst att redan anslutna föreningar växer och utvecklas för allt klara de allt större krav som samhället ställer på våra föreningar. Det ska med andra ord finnas mycket starka skäl till att ytterligare en ny förening ska anslutas på orter där det redan finns en etablerad förening som erbjuder verksamhet i de discipliner som sökande förening avser bedriva. Sökande föreningen ska helst tillföra något som inte redan erbjuds inom de befintliga föreningarna. En ny förening skall heller ej hamna i konflikt eller konkurrenssituation med befintlig föreningsverksamhet. I första hand uppmanar förbundet till att gå med i redan befintliga föreningar om det går att genomföra.

Skyttesportförbundet är en idrottsorganisation och grundkravet för att anslutas är att föreningen bedriver träning och tävlar i någon eller några av våra skyttediscipliner.
Det finns också ett krav på en ny förening att uppvisa att de har nödvändig teoretisk och praktisk kunskap om SvSF:s organisation och verksamhet för att säkerställa att föreningens verksamhet kommer bedrivas i enlighet med SvSF:s och RF;s stadgar och styrdokument, detta gäller inte minst när det kommer till barn och ungdomsverksamhet.
Någon eller helst några i föreningen ska ha dokumenterad erfarenhet av att styra och leda föreningsverksamhet genom tidigare förtroendeuppdrag i förening. Föreningen ska ha godkänd instruktör. Endast förening som hanterar vapen i enlighet med SvSF:s regler och styrdokument kan upptas som medlem.

Antal medlemmar minst 25 stycken vid inträde till förbundet.
Endast förening med minst 25 medlemmar med vapenlicens på någon av i SvSF vapenpolicy godkända vapen kan upptas som medlem, enligt förbundets stadgar (undantagsfall kan förekomma enligt förbundsstyrelsens beslut).

I ansökan bifogas:

Stadgar – Upprättas utifrån SvSF:s stadgemall. Föreningar skall påvisa både kunskap och vilja att följa dessa stadgar. Namnet på föreningen får inte vara olämpligt eller förväxlas med annan medlemsförening. Namnet bör också tala om att föreningen är ideell och sysslar med idrott. 
Stadgemall för föreningar tillhörande SvSF

Protokoll - ett undertecknat protokoll från årsmöte eller bildandemöte bifogas. Tänk på att föreningens beslut om att ansöka om medlemskap i SF måste framgå av bildande-/årsmötesprotokollet (eller att det i protokollet står att man antagit stadgar i vilka det framgår medlemskap i förbundet eller att man ska bedriva idrotten).

Nyttjanderättsavtal – ett avtal där föreningen kan bedriva sin verksamhet. Nyttjanderättsavtal på skjutbana ska innefatta minst 4 timmar/vecka och skjutbanan får ligga max 2 timmar från föreningsadressen.

Ansök om medlemskap här