Tränarna på NIUNiklas Engström, Gevär och Pistol

Roll: Lärare

Huvudansvar: Undervisning i specialidrott

Tränarutbildning: Lärarlegitimation i ämnet specialidrott samt kortare idrottsutbildningar.

Tränare/lärare sedan: 2011

Övrigt: Har tidigare varit elev på Skyttegymnasiet i Strömsund.

Telefonnummer: 0670-162 16 / 076 - 105 29 15

E-post: skyttegymnasiet@stromsund.se
Marie Martinsson, Gevär och Pistol

Roll: Lärare

Huvudansvar: Undervisning i specialidrott

Tränarutbildning: Legitimerad specialidrottslärare och diverse kurser inom skyttesportförbundets och RF/SISU:s regi.

Övrigt: Arbetat på skyttegymnasiet i Strömsund sedan 1999 och även gått där som elev.

Telefonnummer: 0670-162 16 / 076 - 105 32 06

E-post: skyttegymnasiet@stromsund.se

 


Senast uppdaterad: 22-10-14 av Eric Wallberg