Frågor och svar

Varför måste man inneha ett Skyttekort för att kunna lösa tävlingslicens?

 • För att säkerhetsställa att skyttarna kan följa de lagar, förordningar och regler som gäller på träning och tävling på egen eller annans skjutbana. Våra Säkerhetsbestämmelser kräver detta.
 • Skyttekortet är ett sätt att visa för tredje person, myndigheter och övriga att ”mitt skytte är ett ansvarsfullt skytte”. Det är Skyttesportförbundets sätt att visa att vi tar ansvar för vår verksamhet.
 • Skyttekortet tar upp organisationsmässiga frågor som bara gäller för Svenska Skyttesportförbundet, och som är bra att känna till när man är aktiv i vår organisation.
 • Det är viktigt att skytten kan följa de skjutkommandon som är givna och göra rätt åtgärder.

 

Är det några skillnader mellan att göra Skyttekortsutbildningarna via Utbildningsportalen jämfört med en examinator?

Ja, skyttekortsutbildningarna via Utbildningsportalen skiljer sig något i upplägget:

 • Enbart en teoretisk utbildning, krävs inget praktiskt prov med en examinator.
  OBS! För Pistolskyttekortet krävs fortfarande ett praktiskt kompetensprov med examinator (se prestationskravet längre ner på sidan).
  Skytten kan välja på att göra teoretiska delen digitalt eller i pappersformat med en examinator.
 • Fler frågor och krav på alla rätt för att bli godkänd.
  Skulle man svara fel på någon fråga får man göra nya försök, men då kan nya frågor slumpas fram.
 • Om skytten önskar få ett fysiskt kort kvarstår kostnaden på 50 kr.

OBS! Föreningen kan även ha lokala säkerhetsföreskrifter, kontakta din förening för mer information.

 

Varför har det praktiska provet tagits bort från Skyttekortsutbildningarna (ej Pistol) i Utbildningsportalen?

Skyttekortsutbildningarna via Utbildningsportalen ställer högre krav på den teoretiska kunskapsnivån för att bli godkänd, detta skiljer sig mot pappersprovet med en examinator:

 • Frågorna har mer fokus på säkerheten.
 • Fler frågor behöver besvaras.
 • Krävs alla rätt på frågorna för att bli godkänd.

 

Vilka prestationskrav gäller för det praktiska kompetensprovet i Pistolskyttekortet?

För erhållande av Pistolskyttekort ska skytt uppvisa en säker vapenhantering samt visa praktisk färdighet i pistolskytte genom ett kompetensprov. Praktiska kompetensprovet ska genomföras med vapen som uppfyller standard för 10 m luftpistol eller standard för 25 m pistol i kaliber 5,6 mm i enlighet med SvSF reglemente för pistol.

För att uppvisa godkänd vapenhantering krävs att skytt kan hantera, förflytta och överräcka vapnet på ett säkert sätt.

Kompetensprov genomförs i stående skjutställning utan någon form av stöd. Pistol ska hållas och avfyras med en hand. För snabbserie ska skjutning påbörjas från färdigställning.

För godkänt prov med luftpistol ska skytt:

 • i tre serier med fem skott per serie, under en skjuttid om 7,5 minuter per serie få en träffbild där avståndet mellan ytterskotten, för samtliga fem skott, är högst lika stor som diametern på ring 7 på 10 m luftpistoltavla.

För godkänt prov med 25 m pistol ska skytt:

 •  i tre serier med fem skott per serie, under en skjuttid om fem minuter per serie, få en träffbild där avståndet mellan ytterskotten, för samtliga fem skott är högst lika stor som diametern på ring 7 på 25 m precisionstavla 
  och

 • i tre serier med fem skott per serie, under en skjuttid om 20 sekunder per serie, få en träffbild där avståndet mellan ytterskotten, för samtliga fem skott är högst lika stor som diametern på ring 6 på 25 m precisionstavla.

Skytt får prova tre gånger vid detta första tillfälle och pröva igen vid senare tillfälle om han/hon underkändes. Detta ska ske inom 3 månader.

Se prestationskraven i PDF-format

 

Varför godkänns inte jägarexamen som skyttekort?

 • Jägarexamen tar inte upp de bestämmelser som råder inom Svenska Skyttesportförbundet. Som jämförelse: ett körkort för automatväxlad bil gäller inte för manuellt växlad bil.
 • Inom Jägarorganisationerna är vapen och ammunition framtagna för jakt, inom SvSF används vapnen för målskjutning. Det är inte samma sak. Bara ett fåtal vapen är licensberättigade för både jakt- och målskjutning. Att skapa undantag för dessa skapar omöjlig administration.

 

Varför godkänns Pistolskytteförbundets skyttekort för pistol då inte jägarexamen räknas för viltmål och lerduva?

 • Det beror på att organisationernas verksamhet är påfallande lik varandra, att de flesta föreningarna och medlemmarna är dubbelregistrerade och att ett samarbetsavtal mellan SvSF och Pistolskytteförbundet finns.

 

"Men om det är så viktigt med skyttekortet, varför är det då så lätt?”

 • Att somliga tycker att det är lätt tyder på att det här inte är några konstigheter, att den grundläggande utbildningen som bedrivs i föreningarna fungerar. Den ska ge ett säkert vapenhanterande och ett säkert skytte. Och tycker man att det är lätt är det ett bra bevis på att man tar ansvar för sitt skytte.

 

Jag vill göra skyttekortsutbildningen tillsammans med en examinator, hur hittar jag en examinator?

 • Kontakta ditt distrikt eller se lista längst ner på denna sida för att hitta en examinator. Det är distriktens ansvar att utse skyttekortsexaminatorer och fler examinatorer är välkomna. Anmäl eventuellt intresse till ditt distrikt.

 


Senast uppdaterad: 23-10-13 av Eric Wallberg