Distrikt

De 20 distriktsförbunden inom SvSF är enskilda enheter, med egna styrelser och verksamhet beroende på de grenar som finns representerade i ingående föreningar.

I stadgar för SDF finns ansvaret angivet.

Mycket förkortat kan ansvaret förklaras så här:

2 § Uppgift

SDF ska främja, utveckla och samordna skyttesportverksamheten

16 § Åligganden

Det åligger särskilt SDF styrelse att:

  • handha skyttesporten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för skyttesportens utveckling, samt i övrigt tillvarata skyttesportens intressen;
  • hålla sig väl underrättad om och stödja verksamheten i de anslutna föreningarna;
  • i samråd med SvSF sektionsstyrelser ansvara för utbildningsverksamhet inom distriktet;
  • särskilt tillse att årlig utbildning genomförs på föreningsnivå, för att bibehålla och utveckla tränarkompetens, samt säkerställa kunskap enligt vid var tid gällande säkerhetsbestämmelser för Civilt Skytte;
  • tillse att ungdomsverksamhet inom distriktet och i föreningarna genomförs och samordnas;
  • ombesörja att DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SvSF bestämmelser anordnas i alla discipliner där erforderligt antal aktiva skyttar finns

Se karta över distriktsindelningen

Sök efter föreningar i varje distrikt

 


Senast uppdaterad: 23-05-15