Huvudpartners

  • Lapua

  • Craft

  • Svenska Spel

Skjutledare (säkerhet)

Skjutledarutbildningen är under framtagande.

Skjutledarutbildningen säkerställer att vi genomför utbildning, träning och tävling på ett säkert sätt för utövare, åskådare och allmänhet. Utbildningen är inriktad mot skjutledarens ansvar för säkerheten vid skjutning. Tävlingsregler och skjutkommandon hänvisas till respektive sektions reglemente.

I de grenar och discipliner där begreppet skjutledare inte används likställs det med domare, tävlingsfunktionär, stationschef eller motsvarande.

Föreningen är verksamhetsansvarig vilket innebär att föreningen har skyldighet att ansvara för att skjutledaren har den kompetens som behövs för att leda skjutning. SvSF erbjuder därför skjutledarutbildningen för att föreningen ska vara trygg i sin roll som verksamhetsutövare. 

Föreningen behöver därför anmäla medlemmen som ska gå skjutledarutbildningen till SvSF. Medlemmen ges åtkomst till utbildningen i Utbildningsportalen efter att Skyttekorts- och Steg 1-utbildningen är genomförd då dessa utbildningar innehåller viktiga delar i att vara skjutledare. Efter genomförd utbildning tilldelas deltagaren rollen som skjutledare inom SvSF.

Föreningen vill anmäla en medlem till skjutledarutbildningen

När utbildningen lanserats kommer det finnas ett formulär här på sidan som en representant från föreningens styrelse fyller i för att anmäla deltagande medlem till skjutledarutbildningen och Instruktörsutbildningen.

 


Senast uppdaterad: 23-01-20 av Eric Wallberg