Domare

Det finns många regler inom skyttet, dels för själva genomförandet men även olika saker om beteende etc.

För att tävlingarna ska vara så rättvisa som möjligt ska alla följa samma regler. Vid alla tävlingar finns en jury för att avgöra regeltolkningar som kan uppstå, juryn består ofta av skyttar som deltar på tävlingen.

Domarkortet är ett utbildningsbevis som visar att man har regelkunskap och utgör en resurs i juryarbetet.

Målet är att skapa rättvisa tävlingar, rättvisa för alla!

För att utbildas till domare krävs först grundläggande kunskaper om SvSF genom utbildningarna Skyttekort och Steg 1 - Ledare.

Domarutbildningarna genomförs av respektive sektion och annonseras på deras egna hemsidor samt på utbildningssidan.

 


Senast uppdaterad: 23-01-20 av Eric Wallberg