Domare

Det finns många regler inom skyttet, dels för själva genomförandet men även olika saker om beteende etc.

För att tävlingarna ska vara så rättvisa som möjligt ska alla följa samma regler. Vid alla tävlingar finns en jury för att avgöra regeltolkningar som kan uppstå, juryn består ofta av skyttar som deltar på tävlingen.

Domarkortet är ett utbildningsbevis som visar att man har regelkunskap och utgör en resurs i juryarbetet.

Målet är att skapa rättvisa tävlingar, rättvisa för alla!

För att utbildas till domare krävs först grundläggande kunskaper om SvSF genom utbildningarna Skyttekort och Steg 1 - Ledare.

Domarutbildningarna genomförs av respektive sektion och annonseras på deras egna hemsidor samt på utbildningssidan.

Under Reglementen finns en sammanställning av SvSF:s licensierade domare

 

Repetitionsutbildningar C-domare Pistol 

Pistolsektionen bjuder in till digitala repetitionsutbildningar för förlängning av nationell C-domarlicens i ISSF-reglementen. Utbildningen kommer erbjudas vid två olika tillfällen, torsdag 3:e oktober och måndag 4:e november, via mötesverktyget Zoom.

De Pistoldomare som önskar gå en repetitionsutbildning kan redan nu anmäla sig till torsdag 3:e oktober eller måndag 4:e november.

Mer information kommer närmare utbildningarna.

 


Senast uppdaterad: 24-02-08 av Eric Wallberg