Justering av juniorålder i linje med ISSF reglemente

ISSF har ånyo justerat åldersgränsen för juniorerna så att man nu är junior t o m det år man fyller 21 år.

ISSF har ånyo justerat åldersgränsen för juniorerna så att man nu är junior t o m det år man fyller 21 år. SvSF: förbundsstyrelse beslutade 2023-06-17 att följa ISSF reglemente med omedelbar verkan. Detta gäller för ISSF grenar och Nordisk trap.

Våra allmänna bestämmelser punkt 1.5 kommer justeras så att den överensstämmer med ISSF reglemente.

Richard Gardt 23-06-19