Inbjudan Allsvenskan 10 Meter

VILTMÅLSSEKTIONEN
INBJUDER TILL
ALLSVENSKA VILDSVINSSERIEN
10m 2023-2024

 

Program: Alt 1 20 långsam + 20 snabb.
OL-reglementet skall gälla, dock valfri kikare.
Antal skyttar per lag är två eller tre

 

Alt 2 30 långsam + 30 snabb. Running Target.
OL-reglementet skall gälla.
Max 4x förstoring, längd < 300mm på kikare.
Antal skyttar per lag är två
En eller två skyttar kan dock anmälas för individuellt deltagande.
Tävlingsstart 2023-11-27

Anmälan: Skall vara tävlingsledningen tillhanda senast 24 November
Calle Gilljam
Epost resultatviltmal@skyttesport.se
och innehålla föreningens namn samt varje
lagledares namn, adress, telefonnummer och Epost.

Startavgift: 400:- per lag 150:- individullt
insättes samtidigt på
Skyttesportförbundets Bg 834-7718
Märk talongen "66123 Allsvenska 10m serien".

Regler och resultat redovisas fortlöpande på Internet på Svenska Skyttesportförbundet hemsida under viltmål och INDTA.

Fredrik Olsson 23-11-08