Dags att lösa tävlingslicens för 2024

1 december öppnar vi upp för köp av tävlingslicens 2024 i tävlingskalendern (IndTA).

Tävlingslicensen gäller 1 januari till 31 december och kostar likadant som tidigare år, 300 kr för seniorer och 150 kr för juniorer. Du är senior från och med det år du fyller 22. Läs mer om tävlingslicens.

För att köpa tävlingslicens behöver du först logga in i IndTA, klicka därefter på:

  1. Ditt namn
  2. Licenser
  3. Köp tävlingslicens

Följ därefter instruktionerna för beställning och betalning. Tävlingslicensen blir godkänd omedelbart så länge du har ett skyttekort registrerat sedan tidigare.

OBSERVERA att om du vill att licensen ska gälla 2023 så måste detta anges på betalningen annars kommer vi anta att det är 2024 års licensinbetalningen gäller.

Se instruktionsfilmen för hur du skapar ditt konto i IndTA och köper din tävlingslicens:

Du kan även betala via swish eller bankgiro men här blir det manuell hantering och det tar längre tid. Swish: 123 404 05 15, Bankgiro: 834–7718 ange ditt IID-nummer eller personnummer samt den sektion du löser tävlingslicens för (Gevär, Lerduva, Pistol eller Viltmål). Om du har skyttekort i flera discipliner och inte väljer en sektion vid betalning så väljer vi åt dig. Din tävlingslicens kommer synas i tävlingskalendern (https://skyttesport.indta.se/) när den är godkänd.

Tävlingsarrangörer ser att du har tävlingslicens. Tävlingsarrangörer kommer liksom tidigare att kunna ta del av vem som har tävlingslicens genom att detta uppdateras löpande i tävlingskalendern. Du som skytt behöver inte ha med dig något fysiskt bevis till tävlingen, men om du nyligen har betalat licensen via bankgiro eller Swish och ska tävla, rekommenderar vi dig att ta med ett kvitto på inbetalningen.

Välkomna till ett nytt skytteår med Svenska Skyttesportförbundet!

Eric Wallberg 23-11-27