Pistol: Inbjudan Steg 1 och Föreningstränarutbildning på Öckerö

Öckerö SKF bjuder in alla Pistolföreningar till två utbildningar på Öckerö Skyttecenter, Steg 1-utbildning 16 oktober och Föreningstränarutbildning 22-23 oktober.

Steg 1 – Ledare är en grundutbildning som har ersatt den tidigare utbildningen Biträdande Föreningstränare och är obligatorisk för att gå Föreningstränarutbildningen.

Föreningstränarutbildningen riktar sig till ledare och tränare som vill utveckla sina kunskaper som tränare på föreningsnivå. 

 

SvSF står för deltagarnas utgifter

Deltagarna kan efter utbildningarna söka bidrag via Projektmedel IF för kursavgift, resekostnad m.m.

Vid frågor kontakta: Alexander Carlsson, Föreningsutvecklare SvSF

08-699 63 75

alexander.carlsson@skyttesport.se

 

Steg 1 - Ledare

Datum: 16:e oktober

Tid: 09:00 – 17:00

Kursavgift: 800 kronor (inkluderar material, måltider och eventuell övernattning på Öckerö Skyttecenter)

Kursledare: Lars Erik Bjuhr

Anmälan: Via mail till le.bjuhr@telia.com

Kontaktperson: Lars Erik Bjuhr, 0705-18 32 33

 

Föreningstränare

Datum: 22-23 oktober

Tid: 09:00 – 17:00 båda dagarna

Kursavgift: 800 kronor (inkluderar material, måltider och eventuell övernattning på Öckerö Skyttecenter)

Kursledare: Lars Erik Bjuhr

Anmälan: Via mail till le.bjuhr@telia.com

Kontaktperson: Lars Erik Bjuhr, 0705-18 32 33

 


Eric Wallberg 22-10-05