Uppdatering av Utbildningsportalen

Måndag den 13:e maj kommer ett större uppdaterings- och underhållsarbete av Utbildningsportalen påbörjas och som beräknas pågå 2-3 dagar. Under tiden kan det vara begränsad åtkomst.

Utbildningsportalen är i behov av en större uppdatering av säkerhetsskäl och med det tillkommer även underhållsarbete för att anpassa systemet.

Arbetet påbörjas måndag 13:e maj och beräknas pågå 2-3 dagar under nästa vecka. Under delar av arbetet kommer det inte gå att logga in i Utbildningsportalen.

Uppdateringen medför bl.a. ett modernare gränssnitt som innebär att utseendet i menyer och utbildningarnas upplägg kommer se annorlunda ut mot dagens version.

Eric Wallberg 24-05-07