Inbjudan: Digitala repetitionsutbildningar för C-domare Gevär och Pistol

Gevär- och Pistolsektionen bjuder in till digitala repetitionsutbildningar för förlängning av nationell C-domarlicens i ISSF-reglementen. Utbildningen kommer erbjudas vid tre olika tillfällen under november via mötesverktyget Zoom.

De tre tillfällena där utbildningen erbjuds är:

  • Torsdag 9 november
  • Onsdag 15 november
  • Onsdag 22 november

Alla utbildningar är kl. 18:00 – 21:00.

Efter godkänd utbildning erhåller deltagarna nationell C-domarlicens i ISSF-grenarna för Gevär eller Pistol. Det innebär att du kan verka i jury för rankingtävlingar samt bli duktig funktionär i stort på tävlingar. För dig som skytt får du också en bredare insyn i det regelverk som styr skyttesporten.

Repetitionsutbildning C-domare - Gevär och Pistol

Du som redan har en C-domarlicens som håller på att gå ut eller gick ut senast 2023 erbjuds nu en repetitionsutbildning.

Deltagaren ska på egen hand uppdatera sig genom att läsa igenom reglementena, notera särskilt att det skett stora förändringar i inledningen samt Kap. 6.1, 6.11 (Tävlingsprocedurer), 6.17 (finaler) och 6.18 (Mixade lag). Kap. 7 har förtydligats om vapnens utformning, balansvikter etc. och Kap. 8 uppstyrning av tider 25m m.m. Under utbildningen ska du ha tillgång till reglementena för att snabbt hitta i dem. Se senaste utgåva: https://www.skyttesport.se/taevlingsverksamhet/reglementen/

En dryg vecka före utbildningen skickas ett förprov ut till deltagarna om ca. 50 st frågor som ska besvaras senast måndag morgon före respektive kurstillfälle. Meningen är att du ska få en första inblick i hur regelverket är uppbyggt.

Anmälan:
Senast måndag 23 oktober (för utbildningen 9 november), anmäl er här.
Senast söndag 29 oktober (för utbildningen 15 november), anmäl er här.
Senast söndag 5 november (för utbildningen 22 november), anmäl er här.

Antal deltagare: Max 25 st / tillfälle, först till kvarn.

Plats: Digitala mötesverktyget Zoom, en länk till utbildningen med instruktioner samt ytterligare praktisk information kommer skickas ut till de som anmäler sig.

Pris: Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildare: Bo Ohlsson, Sara Nordgren och Jan-Olof Olsson.

Richard Gardt 23-10-02