Skytteforum 2022 till handlingarna

I helgen har 2022 års Skytteforum gått av stapeln. Cirka 75 deltagare från distrikt, sektioner och förbundsstyrelse samt ett tiotal deltagare från våra två skyttegymnasier var på plats i Stockholm för att avverka en helg i skyttets tecken.

Helgen inleddes med att förbundschef Jonas Edman hälsade alla välkomna och drog lite bakgrund sedan vi sågs samma tid året innan. En pandemi som avtagit, ett krig som härjar och en regering som bytts ut. Vart i allt detta befinner sig skyttet? Det fanns inget svar på, men vi är en del av samhället och påverkas därför också av yttre faktorer som just dessa.

Lördagen fortsatte sedan, med snön härjandes utanför fönstren, med uppdatering om utbildning, hemsida och nuläge för verksamheterna. Lucia, ledamot i förbundsstyrelsen, hade ett föredrag om styrelseengagemang där deltagarna sedan fick diskutera kring borden hur man som bäst tar vara på ungdomarna och får dessa att engagera sig. Många kloka inspel från både äldre och yngre!

Efter lunch presenterade Sara Wiggberg hur jämställdhetskartläggningen i förbundet har gått. En djupare kartläggning har under året gjorts och kring detta presenterades siffror och citat från dessa enkäter. Dessutom kom Sara med rekommendation om hur SvSF kan arbeta vidare med de resultat som presenterades. Det absolut viktigaste är att komma ihåg att jämställdhet är en färskvara och att man som förbund bör ha en målsättning och vision med hur och vad man kan eftersträva.

Efter detta tog Margareta Ekberg Emilsson från förbundsstyrelsen vid och hade ett bra diskussionspass där frågan om hur vi aktiverar Skyttesverige diskades av. Givetvis fanns inget rätt svar på rak arm, men många bra idéer kom upp och dessa ska styrelsen och sektionerna försöka ta fasta på i planerna för framtiden. Allt för att få med så många som möjligt, så länge som möjligt inom skyttesverige.

Innan middagen hägrade hade vi gjort rum för den årliga premieutdelningen. Ni kan läsa mer om den i en separat artikel här.

Under söndagen redogjordes en pågående organisationsöversyn och diskussioner kring vad distriktsförbunden bör göra följde upp det. Sedan tog en inspirationsföreläsare vid. Denna gång var det Andreas Claeson som höll låda om ledarskap och hur man som ledare kan och bör skilja på egenskap och beteende. En mycket uppskattad timme från Andreas!

Innan vi fick tacka av all för helgens deltagande, förelästes och diskuterades anläggning, hållbarhet och miljö. Janine Kettels från förbundsstyrelsen pratade om vad som hänt sedan förra året inom ämnet och Melker Skoglund, skjutbanekonsult, pratade om vikten av egenkontroller. Vid detta pass presenterade sig även kansliets nya medarbetare, Björn Bergström, som kommer ha just dessa frågor på sitt bord och ta över efter Michael Normann som pensionerar sig vid årsskiftet.

Se alla powerpoint-presentationer från årets skytteforum.
Klicka här för att ladda ned

Valberedningen tog tillfället i akt och uppmanade distrikt att nominera personer till förbundsstyrelse och sektioner. Mandatperioder går ut för en del vid nästa årsmöte, och bland annat har valberedningen ett jobb framför sig att föreslå en ny ordförande. Bo Ohlsson gick under denna helg ut med att han inte kommer kandidera för nästa mandat som ordförande. Därmed står denna post till förfogande för en ny förmåga från och med årsmötet i maj 2023.

En lyckad helg med många bra diskussioner och föredrag kom sedan till sin linda och sällskapet släpptes ut i den kaosartade stockholmstrafiken som präglades av nyfallen snö. Förhoppningsvis tog sig alla hem ordentligt och är redo att komma tillbaka nästa år, lika laddade för att fortsätta göra skyttesverige till något värdefullt för alla som vill delta.

Förbundsstyrelsen och kansliet vill med detta rikta ett stort tack till alla deltagare på årets Skytteforum. Vi laddar om och tar nu sikte på ett nytt skytteår 2023!


Text: Alexander Carlsson

Richard Gardt 22-11-23