Nu kan du söka elitidrottsstipendium för 24/25

Nu har ansökan för Elitidrottsstipendium för läsåret 2024/2025 öppnat upp. "Stödet har spelat en avgörande roll" säger skeetskytten Mark Binnermark, som tilldelats stipendiet de senaste två åren. 

Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan Riksidrottsförbudet och Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 50 aktiva.

Med Elitidrottsstipendiet hoppas vi kunna skapa goda förutsättningar för utövarna så att svensk idrott kan nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Samtidigt vill vi ge bättre förutsättningar för elitidrottsaktiva på landslagsnivå att ha ett bra liv både under och efter idrottskarriären.

Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium har delats ut sedan 1980, och många framgångsrika idrottare har fått stipendiet, däribland ett flertal sportskyttar. *

Som sökande måste du

  • vara på (svensk) landslagsnivå (junior-senior) inom din idrott och haft landslagsuppdrag de senaste två åren
  • vara medlem i en förening som är ansluten till ett av Riksidrottsförbundets medlemsförbund (specialidrottsförbund)
  • kombinera elitidrott med studier på eftergymnasial nivå
  • studera på minst halvfart under stipendieåret (september–juni), motsvarande 30 hp över två terminer på studier på högskola/universitet.

Länkar 
Mer info och kriterier
Ansökan Elitidrottsstipendium


Våra senaste stipendiater 


Skeetskytten Mark Binnermark från Uppsala JSK har mottagit elitidrottstipendiet två år i följd (22/23 och 23/24) och han ger följande redogörelse för stödets betydelse för honom; 

– Att erhålla elitidrottstipendiet har varit värdefullt för mig, särskilt när det gäller att hitta en balans mellan studier och idrott. Stipendiet har försett mig med ekonomiskt stöd och resurser som har underlättat hanteringen av dessa dubbla krav. Att finna en balans mellan studier och idrott är särskilt viktigt för mig eftersom jag studerar vid två universitet samtidigt, och stipendiet har varit till stor hjälp för att planera min tid mer effektivt. Jag har även fått tillgång till värdefull rådgivning från programmet för dubbla karriärer (DK), vilket har spelat en avgörande roll i att jag har kunnat upprätthålla höga prestationer både akademiskt och idrottsligt.

Mark fyller på;
– Ett annat inspirerande inslag av stipendiet har varit möjligheten att delta på lägret på Bosön och Idrottsgalan. Att delta på lägret förra året var en upplevelse som gav mig chansen att nätverka med andra idrottare och dela erfarenheter och kunskap, som berörde både idrottsliga ambitioner och akademiska strävanden. Även om jag tyvärr hade förhinder att delta i år, har de insikter och lärdomar jag fick från föregående år varit ovärderliga. 


Gevärsskytten Isabelle Johansson, Anderstorps Skf, mottog stipendiet 21/22 och hon målar också upp en positiv bild av hur stipendiet ekonomiskt underlättat hennes satsning; 
 – Elitidrottsstependiet betydde i korta drag mindre stress. Det var lättare att fokusera på studierna och skyttet när jag inte hela tiden gick och nojade över att ekonomin inte gick ihop. Det drygar ut kassan rätt bra, så både vardagsgrejer och nödvändiga skyttegrejer kunde införskaffas utan ångest. Dessutom gjorde elitidrottsstipendiet att jag fick träffa andra idrottare och skapa nya kontakter och jag fick även vara med på ett par föreläsningar som gav mig mycket.
Richard Gardt 24-02-13