Nu finns svensk översättning av ISSF regelbok

Översättningar till svenska av ISSF:s reglementen ligger nu uppe på hemsidan. 

Nu finns svenska översättningar av ISSF’s regelbok. Det är några mindre ändringar på flera ställen, men det är framförallt finalerna som är uppdaterade. Det har varit många varianter senaste åren, och nu har man generellt återgått till enklare varianter, med ex vis 24 skotts finaler i 10m grenarna.

Generella regler har samlats, för gevär och pistol i kap 6.17, Gevär och Pistol mixade lag finns i 6.19. Lerduvefinaler individuellt i 6.19 och mixade lag i 6.20. Försöken med Tremannanlag är borta och lagtävling numera enbart traditionella, dvs resultat sammanställda från individuella tävlingarna utan finaler. Gevärs 3x40 matcher är numera 3x20, användandet av vikter har förtydligats om än viss bedömningsutrymme kvarstår.

Även 25m Pistol finns delvis i kap 6, där även ”Skyttarna till skjutlinjen” 13 min före provserien och förberedelsetiden är 3 min för alla grenar.

LÄNKAR

ISSF Reglemente kap6 - Tekniska regler för alla skyttegrenar

ISSF Reglemente för Gevär

ISSF Reglemente för Pistol


 

Richard Gardt 23-05-23