Huvudpartners

  • Lapua

  • Craft

  • Svenska Spel

Kerstin Bodin utsedd till hedersordförande

SvSF:s förbundsstyrelse utsåg Kerstin Bodin till hedersordförande i Svenska skyttesportförbundet.

 

Kerstin Bodin har gjort ett fantastiskt jobb för svenskt skytte under ett mycket stort antal år, såväl nationellt som internationellt. Huvuddelen var i SSF (Svenska Sportskytteförbundets) regi, Kerstin var dock fram till för några år sedan svensk representant i såväl ISSF (Internationella Skyttesportförbundet) som ESC (Europeiska Skyttesportförbundet). 

Motivering/meriter:

- Ordförande SSF 1996–2008 och i SvSF 2009–2010.

- Medlem av Sveriges Olympiska kommitté 1996–2009

- Medlem av ISSFs Judges Committee från 1999 och var kommittens ordförande och medlem av ISSF:s Council från 2006-2018

- Medlem ESC:s Presidium 2001-2009, vicepresident 2009-2017

- Hon är hedersledamot i ESC sedan 2017

- Dessutom var hon som ordförande i SSF mycket drivande i bildandet av SvSF.


 

  • Skytteforum
Richard Gardt 22-11-24