Inbjudan: Informationsträff banbesiktning

Svenska Skyttesportförbund inbjuder föreningar som under året behöver besikta sin skjutbana eller vill lära sig mer om ämnet till en digital informationsträff.

Hur blir föreningens bana besiktad? Vem har ansvaret för att boka besiktning och hur ofta ska banan besiktas? Det är föreningens ansvar att ta initiativ och boka besiktning och besiktningen ska ske minst vart femte år. Efter en godkänd besiktning får banan ett skjuttillstånd, alternativt ett åläggande att rätta till vissa brister eller, i värsta fall, ett skjutförbud. Vill du lära dig mer om besiktning av skjutbana och/eller är det dags för er bana att besiktas? Läs mer om informationsträffen och anmäl dig.

Datum och tid för träffarna: 
Datum Tid Polisdistrikt
1. Måndag den 5:e feb kl. 18.00-20.15 (Bergslagen: Dalarna, Värmland, Örebro)
2. Måndag den 12:e feb kl. 18.00-20.15 (Mitt: Gävleborg, Uppsala, Västmanland)
3. Måndag den 19:e feb kl. 18.00-20.15 (Nord: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland)
4. Måndag den 26:e feb kl. 18.00-20.15 (Stockholm: Stockholm, Gotland)
5. Måndag den 4:e mars kl. 18.00-20.15 (Syd: Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne)
6. Måndag den 11:e mars kl. 18.00-20.15 (Väst: Halland, Västra Götaland)
7. Måndag den 18:e mars kl. 18.00-20.15 (Öst: Jönköping, Södermanland, Östergötland)

Längden på informationsmötet beror på hur många frågor som ställs.

Målgrupp:
I första hand riktar sig informationen till den/de som har ansvar för att föreningens skjutbana blir besiktad. Varje förening som tillhör Svenska Skyttesportförbund (SvSF) har, i första hand, möjlighet att anmäla fyra personer till mötet. I mån av plats bjuder vi även in deltagare från andra distrikt som inte kan gå sin ordinarie tid.

Anmälan:
Anmälan sker via IdrottOnline. Klicka på länken som tillhör ditt distrikt ovan för att kunna anmäla dig till rätt informationsträff. Sista anmälningsdag för samtliga träffar 1 februari!

Utbildare: 
Informationsträffen hålls av besiktningsman Roger Tiensuu, ATR (Anläggnings Tekniska Rådet) som besiktat många skjutbanor i Kronoberg, Kalmar och Skåne sedan fler år tillbaka och har god kännedom om bestämmelserna. 

Plats: 
Digitala mötesverktyget Teams. Länk för att ansluta till mötet kommer i separat mejl några dagar innan informationsträffen. Om du inte har Teams, se till att ladda ned det i god tid innan träffen för att se så det fungerar som det ska.

Avbokningsregler: 
SvSF förbehåller sig rätten att ställa in informationsmötet med kort varsel t.ex. om utbildare blir sjuk.

Övrig info: 
Observera att träffarna kommer att spelas in!Ha gärna SäkB 2015, Kap 2 tillgängligt under mötet, men även SäkB 2020. Det finns att skriva ut på skyttesport.se under Förening, Miljö och Säkerhet (SäkB 2020).

OBS! Diplom eller intyg kommer inte att delas ut då informationsträffen inte är någon utbildning.

Under det digitala mötet är det viktigt att tänka på att ha sin mikrofon avstängd, utom när man vill ställa en fråga. Använd då funktionen ”Räck upp handen”. Det blir även en frågestund efter
informationsgenomgången samt att ni kan mejla ev. frågor i förväg till bjorn.bergstrom@skyttesport.se .

Informationsträffen är kostnadsfri!

Välkommen med din anmälan!


 

Björn Bergström
Björn Bergström Anläggningsrådgivare
Richard Gardt 24-01-23