Huvudpartners

  • Lapua

  • Craft

  • Svenska Spel

Björn Bergström tillträder ny tjänst på kansliet

Kansliets personalstyrka har nyligen fått förstärkning från Björn Bergström som tillträder en nykomponerad tjänst med titeln Anläggningsrådgivare. 

Svenska Skyttesportförbundet har nyligen anställt Björn Bergström som anläggningsrådgivare, en nykomponerad tjänsteroll som Björn blir den förste att axla. Då Michael Normann går i pension vid årsskiftet kommer Björn att överta Michaels arbetsuppgifter som berör besiktning av skjutbanor. Men den nya tjänsten inkluderar även andra ansvarsområden. Björn kommer bl.a ansvara för att upprätta ett register över våra anläggningar.
 - Man kan säga att tjänsten består av tre ben, där det ena är säkerheten på våra skjutbanor och besiktningar som utfärdas av Polismyndigheten, det andra är miljörelaterade utmaningar som exempelvis bullerfrågor. Dessa kontroller görs av kommunen och Länsstyrelsen. Och det tredje benet är att agera rådgivare åt våra föreningar i samband med nyetablering eller ombyggnation av deras anläggningar, förklarar förbundschef Jonas Edman.

Björn kommer närmast från Svenska Motorsportförbundet där han arbetat i olika roller i över två decennier. Han har även gedigen skyttebakgrund som f.d. elitskytt inom gevär, med både SM-medaljer och landslagsuppdrag på meritlistan. Han konstaterar att han inte varit särskilt aktiv inom skyttet på senare år men lyfter fram J-EM på 50 m och en Europa Cup-final på 300 m som några av höjdpunkterna under karriärens peak. 

- Jag anser att Björn passar väldigt bra för detta uppdrag. Inte bara för att han är skytt och kan han vår idrott men han har framförallt värdefull yrkeserfarenhet från motorsporten, ett specialidrottsförbund, precis som vi, som också kämpar med säkerhet, miljö- och bullerutmaningar. Motorsportförbundet för de även register över alla sina anläggningar så Björn kommer in här med viktig kunskap och kanske andra synsätt och lösningar på dessa typer av utmaningar, som vi kan dra stor nytta av, säger Jonas Edman. 

Björn är än så länge bara någon vecka gammal på sitt nya jobb men ser med stor entusiasm fram emot att få komma in i sina nya arbetsrutiner. 
- Det ska bli riktigt kul att få arbeta med mitt fritidsintresse. Jag kommer ta mig an detta med stor ödmjukhet och nyfikenhet. Även om det är mycket som känns nytt så här i början och saker jag behöver läsa på om och sätta mig in i, så tycker jag att uppdraget har stora likheter med de arbetsuppgifter som jag jobbade med inom motorsporten. Det är ungefär samma typ av utmaningar men i en annan kontext. 


Björn Bergström är gevärsskytt med elitkarriär inom såväl 10, 50 resp. 300 meter.


 

  • Skjutbanor
Björn Bergström
Björn Bergström Anläggningsrådgivare
Richard Gardt 22-11-14