Ansök om RF:s nya stöd för 65+ verksamhet

Nu kan idrottsföreningar söka ett helt nytt stöd från RF. Målsättningen: att sätta fler äldre i rörelse. Först till kvarn gäller! Stödet beviljas de 3000 första föreningarna som inkommer med fullständig ansökan.   

Verksamhetsstöd IF Idrott 65+ är ett temporärt stöd och en del av idrottsrörelsens arbete med att skapa bättre förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla verksamheten så att fler personer som är 65 år eller äldre (65+) kan delta i regelbundet i föreningens aktiviteter. Ambitionen är att på ett relativt enkelt sätt stödja och stimulera 3 000 idrottsföreningar som vill göra det möjligt för fler 65+ att idrotta regelbundet i föreningen.

Ansök senast 5 maj
En ansökan per förening. Ansökan är öppen mellan den 15 mars och 5 maj, och den görs via IdrottOnline Idrottsmedel av behörig representant för föreningen (medlemmar med någon av rollerna ”ordförande”, ”kassör” och ”idrottsmedel firmatecknare” i IdrottOnline kan skicka in ansökan).
Obs! Du söker stödet hos Riksidrottförbundet inte hos Svenska Skyttesportförbundet, Så kom ihåg att ändra den inställning när du loggar in i IOL.  

Vilka föreningar kan söka?
Idrottsföreningar som under 2023 vill arbeta aktivt för att utöka antalet 65+ som deltar i föreningens Idrottsaktiviteter regelbundet har möjlighet att erhålla bidrag.
Detta gäller både föreningar som idag bedriver idrottsaktiviteter där 65+ deltar och idrottsföreningar som önskar komma igång med sådan verksamhet. Med idrottsaktiviteter och idrottsverksamhet menas föreningsaktiviteter där 65+ är fysiskt aktiva och själva utövar idrott. Målsättningen med stödet är att stimulera föreningar till att arbeta för att få fler 65+ att engagera sig och delta i föreningsidrott.

veteranskytte pistol

Villkor
För att föreningen ska beviljas stöd behöver en ansökan fyllas i och skickas in. Idrottsföreningar som ansöker om detta stöd godkänner att svaren kommer att delas med aktuella specialidrottsförbund (SF) och RF-SISU distrikt. Svaren från idrottsföreningar blir både en form av inventering och ett stöd i det fortsatta arbetet som pågår inom idrottsrörelsen under 2023. Det innebär att godkända föreningar kan komma att bli kontaktade av SF och RF-SISU distrikt under 2023-2025. Idrottsföreningen kan även komma att bli kontaktade av forskare.
Erhållet stöd ska nyttjas i föreningens verksamhet där målgruppen 65+ deltar eller för arbete för att starta upp verksamhet för målgruppen. Föreningen avgör hur pengarna bäst används för dessa ändamål.

Hur mycket stöd kan en förening få?
De 3 000 första idrottsföreningarna som inkommer med fullständig ansökan och som uppfyller villkoren för stödet erhåller ett stöd på 3000 kr. Stödet betalas ut löpande efter att ansökan har godkänts. Föreningen kommer inte att behöva lämna in återrapport. Detta stöd är temporärt och en engångsföreteelse. Under 2023-25 kommer det att finnas möjlighet för idrottsföreningar, som vill fortsätta att utveckla föreningsverksamheten med 65+, att på olika sätt få stöd från SF och RF-SISU distrikt. Arbetet ramarna för dessa ytterligare stödinsatser pågår under 2023.

Kontakt
Frågor om detta stöd kan ställas till Riksidrottsförbundet via bidrag@rfsisu.se


Mer info:
Instruktioner - så söker du stöd i IOL


 

Richard Gardt 23-03-15