Uppdatering av Skyttekort och Steg 1

Skyttekortsutbildningarna för Lerduva, Field Target och Viltmål har uppdaterats genom att de slagits ihop med introduktionsutbildningarna Ny i skytte. Steg 1 – Gevär har helt nytt utbildningsmaterial som ersatt det tidigare.

Skyttekortet är numera vår grundläggande säkerhets- och introduktionsutbildning i skytte och ett förkunskapskrav för våra övriga ledar- och tränarutbildningar. Utifrån detta har Skyttekortsutbildningarna i Lerduva, Field Target och Viltmål fått en översyn och uppdaterats för att förbättras och hållas aktuella.

 

Skyttekortet och Ny i skytte

I och med att Skyttekortet nu är en introduktionsutbildning döptes vår tidigare introduktionsutbildning om till Ny i skytte. Med denna förändring har nu Ny i skytte – Lerduvesektionen slagits samman med Skyttekorteten för Lerduva och Field Target och Viltmål slagits ihop med opublicerat material som var tänkt till Ny i skytte. På så sätt har allt grundläggande samlats i Skyttekortsutbildningarna.

Ny i Skytte – Lerduvesektionen var den sista grenspecifika delen i Ny i skytte att slås ihop med Skyttekorten, det innebär att Ny i skytte nu är borttagen.

 

Steg 1 – Gevär

Det nya utbildningsmaterialet är inriktat på skjutteknik och skjutställningar och ersätter den föregående Steg 1-utbildningen för Gevär som baserades på Biträdande Föreningstränarutbildningen*, det blir nu en tydligare fortsättning från Skyttekort – Gevär.

Materialet är samma som Leif Steinar Rolland använde vid utbildningarna hos distrikt och föreningar under hösten och som togs fram av Leif tillsammans med Gevärssektionen och kansliet.

 

Presentationer för gemensamma utbildningar

Tillsammans med det nya materialet ger vi också tillgång till de presentationer Leif använde under sina utbildningar och som sammanfattar innehållet. Presentationerna för Steg 1-utbildningens Allmänna del och Gevär finns i respektive utbildning i Utbildningsportalen.

Med presentationerna kan föreningar hålla gemensamma Steg 1-utbildningar där alla går igenom presentationen tillsammans, för att utbildningen ska registreras behöver deltagarna genomföra den digitala utbildningen i Utbildningsportalen och svara på frågorna var för sig.

 

*De som redan genomfört Steg 1 – Gevär kommer nu se den som ”0% avklarad” i Utbildningsportalen, detta beror på att det är den nya som syns medan den tidigare utbildningen har dolts. Det påverkar inte er tidigare utbildning som fortfarande gäller.

Eric Wallberg 24-02-02