Landets indelning

Landet har tre olika indelningar beroende på vilka tävlingar som ska genomföras.

Grunden för dessa områden är distriktsindelningen där varje förening ingår i ett distrikt.

Distriktsindelningen hittar du här.


Regioner

I fem regioner genomförs årligen regionsmästerskap och regionskval i samtliga grenar.

Region övre Norrland

 • Västerbottens, Vb
 • Norrbottens, No

 Region nedre Norrland:

 • Västernorrlands, Vn
 • Jämtland-Härjedalens, Jä

 Region öst

 • Stockholms, St
 • Södermanlands, Sö
 • Upplands, Up
 • Västmanlands, Vm
 • Örebro läns, Ör
 • Östergötlands, Ös
 • Dalarnas, Da
 • Gotlands, Go
 • Gävleborg, Gä

 Region väst:

 • Värmlands, Vä
 • Västergötlands, Vg
 • Västsvenska, Vs

 Region syd

 • Blekinge, Bl
 • Hallands, Ha
 • Skånes, Sk
 • Smålands, S

För de årliga kvaltävlingarna Centrala kval i luftpistol på hösten och Vårmönstringen i krutgrenarna finns uppdelningen i fyra områden.
En lufttävling kan aldrig heta vårmönstring och krutgrenar aldrig centrala kval.

 Övre Norrland

 • Västerbottens, Vb
 • Norrbottens, No

Nedre Norrland:

 • Västernorrlands, Vn
 • Jämtland-Härjedalens, Jä

Mitt

 • Stockholms, St
 • Södermanlands, Sö
 • Upplands, Up
 • Västmanlands, Vm
 • Örebro läns, Ör
 • Östergötlands, Ös
 • Dalarnas, Da
 • Gotlands, Go
 • Värmlands, Vä
 • Gävleborg, Gä

Syd

 • Blekinge, Bl
 • Hallands, Ha
 • Skånes, Sk
 • Smålands, Sm
 • Västergötlands, Vg
 • Västsvenska, Vs

 

Senast uppdaterad: 23-01-10 av Magnus Thöresson