Arrangera tävling

I Allmänna bestämmelser och pistolsektionens tävlings-dokument finns information om hur en tävling kan, och i vissa fall ska, arrangeras.

Några av punkterna är:

  • Inbjudan ska publiceras genom SvSF Tävlingskalender och ska vara publicerad senast 3 veckor före sista anmälningsdag för att ranking och möjlighet att sätta rekord ska gälla.
  • Starttider bör meddelas senast 1 vecka före tävlingen.
  • Resultat ska publiceras på IndTa med en csv-fil för att ranking ska beräknas.
  • Det är varje skytts ansvar att ha giltig tävlingslicens.

Användbara länkar

Allmänna bestämmelser

Grenspecifika pistolregler

Regler och bestämmelser

Pistolsektionens Tävlings-PM

Svenska Ungdomscupen -regler

Information o manualer för IndTa

Landets indelning


 

Senast uppdaterad: 22-10-20 av Magnus Thöresson