Kpist

Kpist banskytte bedrivs på 100 meter mot en 10-ringad tavla där tian är 10 cm i diameter. Skyttet genomförs i liggande, knästående och stående skjutställningar. En serie består av 5 skott. Skjuttiden är 15 sek för liggandeserie och 3 minuter för knä och ståendeserie, där det endast får laddas med en patron åt gången.

Kpisten är en av Försvarsmakten tidigare fastställd modell. Den väger 3,9 kg utan magasin. Patronerna är krutladdade med kaliber 9x19 mm. Kpisten avger en relativt hög smäll och lite rekyl vid avfyring.

 

Fältskytte Kpist

I fältskytte skjuts det mot mål som är av varierande storlek och form. Målen är uppsatta på okända avstånd från c:a 20 och upp till 200 meter. Skytten ska själv bedöma både avstånd och vind för att kunna träffa målet. 

Skjutningen är uppdelat på 5-8 stationer och ofta med 2 eller tre figurer på varje station. Antal skott kan variera från 2 till 6 per figur. skjuttiderna varierar efter antal skott, men ligger ofta mellan 15 och 30 sekunder. Den skytt som har flest träff i figurerna står som segrare.

Lär er mer om Kpistskytte i utbildning för Skyttekort - Kpist, som finns i Utbildningsportalen.

 


Senast uppdaterad: 22-10-26 av Richard Gardt