Luftgevär

Luftgevärsskyttet är en inomhusgren som skjuts på ett avstånd av 10 meter mot en 10-ringad tavla där 10:an är 0,5 mm stor.

Luftgevär är den största grenen inom gevärsskyttet i Sverige och utövas mestadels under vinterhalvåret (september - april), lokalerna ligger ofta centralt i samhället och är därför också lättillgängliga för alla. 

Luftgevärsskytte är lämpligt för skyttar i alla åldrar och skjuts i både sittande och stående skjutställning. Det är lämpligt att börja i sittande skjutställning med stöd där barn, ungdomar och vuxna kan träna och tävla på samma villkor. För ungdomar och vuxna är det naturligt att gå vidare till att skjuta stående.

Geväret väger vanligtvis 5 - 5,5 kg och drivs med komprimerad luft eller kolsyra i en särskild tryckluftstub. Kalibern på luftgevärsammunitionen är 4,5 mm (.177) och kulan är tillverkad av bly.


Fallmål

Luftgevär utövas även i disciplinen Fallmål som skjuts mot fallande mål där varje mål består av fem svarta prickar med en vit lucka som automatiskt fälls upp och täcker över den träffade pricken. Storleken på hålen varierar (3 mm - 10 mm) beroende på klasstillhörighet.

Finalmomentet innehåller spännande dueller och mycket nervpirr.

Lär dig med om luftgevärsskytte i vår introduktionsutbildning för Luftgevär/10m som hittas i Utbildningsportalen.

 


Senast uppdaterad: 22-10-20 av Richard Gardt