Korthållsgevär

Korthåll skjuts utomhus med ett skjutavstånd på 50 meter på en 10-ringad tavla där tian är 10,4 mm i diameter. Grenen har sin säsong under sommarhalvåret (maj - oktober) men det finns även inomhusbanor  för träning under vintern.

Korthållsgevären väger 5,6 - 6 kg och är finkalibriga med en kaliber på 5,6 mm (.22 long rifle), patronerna är krutladdade med en kula av bly.


Inom korthållsskytte är skjutställningen liggande eller en kombination av liggande, knästående och stående. 

Fältskytte Korthåll

En variant av korthållsskyttet är fältskytte. Det innebär att målen är uppsatta på ett okänt avstånd från skytten, allt mellan 15 och 100 meter. Skytten går en runda på 5-8 stationer där och ska vid varje station skjuta 6 skott under en skjuttid på ca. 2 minuter. Målen som ska träffas har olika storlek och form. Den skytt med sammanlagt flest antal träff har vunnit.

Lär er mer om banskjutning korthåll eller fältskjutning korthåll i våra introduktionsutbildningar som finns i Utbildningsportalen.

 


Senast uppdaterad: 22-10-20 av Richard Gardt