Ranking och uttagningsregler för internationella grenar

Ansvarig för nedanstående uttagningsregler är Elitkommittén på seniornivå och Gevärssektionen på juniornivå.

Frågor om seniorverksamheten ställs till förbundskaptenen.

Frågor om juniorverksamheten ställs till sektionens junioransvarige.

 

Uttagningsregler 10 m VM 2023

 

Ansvariga för seniorlandslaget presenterar här uttagningsbestämmelserna till VM 10 m.

Seniormästerskapen arrangeras i BAKU, Azerbajdzjan.

Det slutliga laget tas ut efter sista uttagningstävlingen.

De poänger som är satta för att vara direktkvalificerad är framtagna från tidigare års internationella mästerskap och tävlingar såsom VM, EM, WC m.fl

Uttagningstävlingar

Uttagningen till VM består av följande tävlingar:

Linköping 29-30 april, 3 tävlingar (2 bästa matcherna räknas)

Sävsjö 27 maj, 2 tävlingar

Kristianstad 8-9 juli, 2 tävlingar

De 2 bästa tävlingarna från Linköping och de 2 tävlingarna från Sävsjö och 2 från Kristianstad räknas samman. Den skytt med de högsta sammanlagda resultatet är direktuttagen under förutsättning att poängen för respektive klass enligt nedan är uppnådd.  

 • Damer 3762
 • Herrar 3762

Vid lika totalsumma går högsta individuella matchresultat före.

Övriga aktuella skyttar tas ut av seniorledaren i samarbete med sportchefen.

Skyttarnas planering, långsiktiga satsning och resultatutveckling kommer också att vägas in. Ambition, vilja och inställning på både kort och lång sikt är andra viktiga kriterier som beaktas vid uttagning. 

Ansvarig ledare och/eller sportchefen förbehåller sig rätten att göra avsteg från dessa bestämmelser om särskilda skäl finns. Eventuellt avsteg ska ske efter dialog mellan ansvarig ledare och sportchefen.

Eventuella frågor gällande uttagningarna besvaras av:

Mats Eriksson

Ansvarig seniorlaget

mats.eriksson@skyttesport.se

 

Uttagningsregler 50 och 300 m VM 2023

Här presenteras uttagningsregler för uttagning till senior VM.

Seniormästerskapet arrangeras i BAKU Azerbajdzjan under augusti månad.

Erfarenhetsvärlden från tidigare års internationella mästerskap och tävlingar såsom VM, EM, WC, EC m.fl. har använts för att bestämma direktuttagningspoängerna. 

I varje gren kommer en skytt att kunna bli direktuttagen under förutsättning att angivna direktuttagningspoäng uppnås. Övriga skyttar i respektive gren tas ut av Förbundsansvariga grenledare i samråd med Sportchefen.

Samtliga resultat som presterats under 2022-23 kommer att ligga till grund för uttagning. Höga resultat på internationella tävlingar värderas naturligtvis högt. Skyttarnas planering samt långsiktiga satsning och resultatutveckling kommer också att vägas in. Ambition, vilja och inställning är andra viktiga kriterier som kommer beaktas vid uttagning.  

Uttagningstävlingar 50 m:

 • Sävsjö                             2023-05-27—28                          2 st. 60 PR, 2 st. 3x20
 • Eskilstuna                      2023-06-10—11                           1 st. 60 PR, 1 st. 3x20
 • Kristianstad                  2023-07-07—09                           2 st. 60 PR, 2 st. 3x20

Uttagningstävlingar 300 m:

 • Eskilstuna                      2023-05-20—21                           1 st. 60 PR, 1 st. 3x20, 1 st. 3 P
 • Eskilstuna                      2023-06-10—11                           1 st. 60 PR, 1 st. 3x20, 1 st. 3 P
 • Kristianstad                  2023-07-07—09                           3 st. 60 PR, 1 st. 3x20, 1 st. 3 P

Regler 50 m liggande samt 3x20:

Totalt 5 tävlingar där de 4 bästa resultaten räknas.

Den skytt som har den högsta sammanlagda poängen på de 4 tävlingarna är direktuttagen under förutsättning att nedan angiven direktuttagningspoäng är uppnådd. Vid lika totalsumma går högsta individuella matchresultat före.

 • 60 PR 2 508 (snitt 627) 
 • Damer 3x20 2 344 (snitt 586)
 • Herrar 3x20 2 344 (snitt 586)

Regler 300 m 3x20 Std , 3 P:

Totalt 3 tävlingar där de 2 bästa resultaten räknas.

Den skytt som har den högsta sammanlagda poängen på de 2 tävlingarna är direktuttagen under förutsättning att nedan angiven direktuttagningspoäng är uppnådd. Vid lika totalsumma går högsta individuella matchresultat före.

 • Damer/Herrar 3x20 Std 1 172 (snitt 586) 
 • Damer 3 P 1 170 (snitt 585)
 • Herrar 3 P 1 174 (snitt 587)

Regler 300 m 60 PR

Totalt 5 tävlingar där de 4 bästa resultaten räknas.

Den skytt som har den högsta sammanlagda poängen på de 4 tävlingarna är direktuttagen under förutsättning att nedan angiven direktuttagningspoäng är uppnådd. Vid lika totalsumma går högsta individuella matchresultat före.

 • Damer 60 PR 2 392 (snitt 598)
 • Seniorer 60 PR 2 392 (snitt 598)

 

Ansvarig ledare och/eller sportchefen förbehåller sig rätten att göra avsteg från dessa bestämmelser om särskilda skäl finns. Eventuellt avsteg ska ske efter dialog mellan ansvarig ledare och sportchefen.

 

Eventuella frågor gällande uttagningarna besvaras av:

 

Mats Eriksson

Ansvarig seniorlaget

mats.eriksson@skyttesport.se

 

 


Mats Eriksson
Mats Eriksson Förbundskapten Gevär
Senast uppdaterad: 23-04-01