Träningsgrupper

Den röda tråden:
Att stötta de skyttar som är villiga att satsa inför en internationell och nationell skyttekarriär. 

De regionala utvecklingsgrupperna är första steget upp mot toppgrupperna.

Toppgrupperna:
Toppgruppen är fristående och dessa är inte aktuella för de regionala grupperna, en skytt kan bara tillhöra en grupp i taget.

Toppgruppen kommer innehålla cirka 10 skyttar och omfattar 10+50 m. 

De regionala grupperna: är indelade geografiskt med ansvarig tränare för varje region och är öppna för vem som helst, även elev från skytegym.

Skyttarna tillhör valfri region.

Region Norr (Bert-Ove Hägglund) – Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Jämtland, Medelpad och Härjedalen.  bo@byggochmurartjanst.se

Region Mitt – Hälsingland, Dalarna, Gästrikland, Värmland, Närke, Västmanland, Uppland och Södermanland.

Krutgruppen:
Agnes Svedberg
agnes.svedberg@outlook.com

Region Sydöst (Dan Eriksson) – Östergötland, Gotland, Småland och Blekinge.

dan.eriksson.figeholm@telia.com

Region Väst- (ingår Halland, Göteborg och Västergötland och verkar som en grupp)

Rekrytering Halland 
Michael Normann
carl.michael.normann@outlook.com
Tel: 070-6258899 

Rekrytering Göteborg 
Lolo Ramsing 
lolo.ramsing@gmail.com
Tel:070-1851591

Rekrytering Västergötland 
Kjell Andersson 
byagarden@hotmail.com
Tel:070-5356774

Grenar:

Alla gevärsgrenar, nationellt som sportskytte.

De regionala tränarna avgör själva inriktning, det måste finnas möjlighet att hantera t.ex. 300m-skytte med läger osv. om skyttar som ansöker till gruppen fokuserar på detta.

Upplägg för de regionala grupperna:
Då de regionala grupperna finansieras med bidrag från Idrottslyftet är pengarna öronmärkta för barn och ungdomar mellan 7-25 år. Skyttar som vill ingå i en regional grupp anmäler själva sitt intresse till ansvarig tränare för den region de vill tillhöra.

De regionala grupperna är uppdelade i två säsongsbetonade grupper, en ”Luftgrupp” för luftgevärsskyttar och en ”Krutgrupp” för 50m/300m-skyttar. 
De säsongsbetonade grupperna kommer att innehålla max 10 st. skyttar / grupp, skyttar som skjuter både luft och krut kan ansöka om att tillhöra båda grupperna.

Målet är att arrangera minst 4 st. träningsläger/träningsdagar per år, 2 st. för ”Luftgruppen” och 2 st. för ”Krutgruppen”. 

Årlig revidering av de regionala grupperna:
De regionala grupperna revideras årligen för att vara aktuella.Alla skyttar som önskar vara med skickar in ansökningar, oavsett om de redan tillhör en regional grupp eller inte. Sista ansökningsdagen för ”Luftgruppen” är 29:e september och för ”Krutgruppen” 28 februari.

Vilka skyttar ska ingå i de regionala grupperna?
Toppgruppen kan välja att slussa ner skyttar från sin grupp till de regionala grupperna. 

Skyttar som önskar ingå i en regional grupp behöver vara villig att ställa upp på följande krav:

 • Anmält intresse att delta i en regional grupp.
 • Visar intresse av att träna ochutvecklas.
 • Krävs enklare variant av:
  • Träningsdagbok
  • Utvecklingsplan
  • Säsongsplanering
  • Målsättning 

Ny Ansökningsblankett regionala grupperna.docx som du fyller i och skickar till respektive gruppansvarig.

 


Senast uppdaterad: 22-09-16 av Eric Wallberg