Tävlingar

Sektionerna ansvarar för att hitta arrangörer till sina SM-tävlingar, till sin hjälp används ett stomprogram för att arbeta långsiktigt med en rullande flerårsplan.

Utöver SM-tävlingar är sektionen även delaktig i flera större tävlingar som arrangeras årligen.

 


Senast uppdaterad: 22-10-26 av Richard Gardt