Ak 4 (Automatkarbin 4)

Deltagande i Ak 4-skytte förutsätter att den enskilde skytten tillhör Försvarsmakten/Hemvärnet och där tilldelats Ak4 för tjänsten.

Ak 4 banskytte bedrivs på 200 meter mot en 10-ringad tavla där tian är 10 cm i diameter. Skyttet genomförs i liggande skjutställning med stöd. En serie består av 5 skott. Skjuttiden varierar mellan 45 och 15 sekunder.

Ak 4 är en av Försvarsmakten fastställd modell. Den väger 5,3 kg med fullt magasin (20 patroner). Patronerna är krutladdade och har kaliber 7,62 x 51 mm. Den avger en hög smäll och rekyl vid avfyring.

 

Fältskytte Ak 4

I fältskytte skjuts det mot mål som är av varierande storlek och form. Målen är uppsatta på okända avstånd från c:a 40 och upp till 400 meter. Skytten ska själv bedöma både avstånd och vind för att kunna träffa målet. 

Skjutningen är uppdelat på 5-7 stationer och ofta med 2 figurer på varje. Antal skott är i regel 6 per figur. Skjuttiderna varierar efter antal skott och skjutställning, men ligger ofta mellan 15 och 30 sekunder. Den skytt som har flest träff i figurerna står som segrare.

Lär er mer om Ak-skytte i Regelbok Ak 4 - Skytte.

 


Senast uppdaterad: 22-09-26 av Eric Wallberg