SM Ak4 inställt

SM Ak4 2023 i ban och fältskytte är inställt.

Förutom inbjudan i SvSF Tävlingskalender ska den gå ordervägen till respektive utbildningsgrupper, från förband som tilldelats uppgiften att stödja tävlingen. Så har inte skett och normalt ska den vara ute i början av april. Har sökt info och kommit fram till att tävlingen är inställd, ett ensidigt beslut från FM, utan kontakt med SvSF i ärendet. 

Har alltid själv sett Ak4-skytte som en "morot" för den skytteintresserade Hv-personalen och en mycket naturlig samverkansform Skytte-Hemvärn, inte minst på lokal nivå, för att underhålla personlig färdighet i skytte och säker hantering av i tjänsten tilldelad Ak4.

Har fått ett flertal förfrågningar, med anledning av utebliven inbjudan till SM Ak4 2023. Detta styrker uppfattningen att SM Ak4 i samverkan med SvSF-skytte varit uppskattat.


Med förhoppning att SM återkommer
Lars Lennartsson
Grenansvarig Ak4

 

Mikael Svensson 23-05-25