Nyheter i Regelbok Nationellt skytte

En omfattande översyn har gjorts av Regelbok Nationellt Skytte, som bl.a. resulterat i att texter uppdaterats, mått för luftgevär och Korthåll har anpassats till ISSF-ändringar och decimaltolkning införts i allt luftgevärsskytte, så som det i praktiken fungerat i flertalet större tävlingar.

Här följer en kort sammanställning av de viktigaste förändringarna, men som vanligt är alla nyheter införda med röd text och ett lodrätt sträck i marginalen.

Första nyheten kommer redan på Regelbokens framsida, där det införts ”Grundläggande idé för skytte enligt Regelbok Nationellt skytte” på sidans nedre halva.

Under ”2.5 Lån, köp och förvaring” har flera punkter uppdaterats och text har delvis ersatts med länkar till Polismyndighetens aktuella sidor och SvSF Vapenpolicy, där det alltid finns aktuella uppgifter.

I tabell ”4.1 Måttspecifikationer gevär” har uppgifter som gäller mått, vikt och montering av vikter på luftgevär och korthållsgevär justerats, för att överensstämma med nya ISSF-bestämmelser. Även i efterföljande punkter under 4 har ett flertal justeringar gjorts, för att nå enhetlig skrivning för olika grenar och samordning för att reducera textmassan.

 ”4.3.4 Korthållsgevär kikarsikte” har kompletterats med tidigare borttappad punkt som gäller benstöd.

Under ”7.1 Medhjälpare” har texten kompletterats med ”positiv inställning till diskret hjälp från ledare”, för yngre skyttar. Detta mot bakgrund av inlämnad motion.

Under ”7.5.5.2” har förtydligande införts gällande färdigskjutning. 

Under ”7.6 Särskiljning/särskjutning” har uppdatering gjorts med a.a. decimaltolkning.

Under ”8.2 Luftgevär stående” framgår att decimaltolkning ska tillämpas i hela tävlingen.

Under ”13 Klasser och märken” har ett flertal förtydliganden gjorts, bl.a. poäng för decimaltolkning. i luftgevär och införande av kompetenser för märken och klasser i Kpist liggande.

Därutöver en mängd rättningar, kompletteringar och förtydliganden, utan saklig betydelse.

 

För Regelkommittén

Lars Lennartsson

Mikael Svensson 23-03-20